Lesy na Liberecku budou druhově bohatší

Přes 27 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí za čtvrt miliónu korun obohatí druhovou skladbu obecních lesů na Liberecku. Celkem 9 obcí se zapojilo do projektu, jehož cílem je zvýšení biodiverzity lesních porostů, která je nezbytná pro jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor zaplatí obcím náklady na samotné sazenice a přispívá tak k výsadbám těchto druhů dřevin, s jejichž péčí se váží vyšší náklady.  

Výsadby budou probíhat formou takzvaných podsadeb, které směřují ke vzniku vertikálně strukturovaného lesa. To znamená, že vznikne les vícepatrový. Takové lesy jsou odolnější zejména proti poškození větrem. Právě například jedle, díky své schopnosti růst ve stínu, jsou z pohledu struktury velmi důležité,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která projekt zaštiťuje a financuje.

Po dlouhém období pěstování stejnověkých monokulturních lesních porostů za významného použití holosečného způsobu obhospodařování dochází v posledních letech k opětovnému návratu využívání jemnějších způsobů hospodaření v lesích. Projekt připravil a pro obce ho bude realizovat odborný lesní hospodář s letitou zkušeností Jan Duda. Ten se stará o lesy celé řady obcí a snaží se prosazovat postupnou změnu druhové skladby lesa tak i postupy směřující ke zvýšení věkové a prostorové strukturovanosti porostů. „Obecným cílem hospodaření v lesích je dosažení stability, trvalosti a vyváženosti plnění všech funkcí lesa. Předpokladem pro jejich dosažení a udržení je respekt k lesu jako ekosystému se složitými vazbami,“ vysvětluje Duda.

Samotné obce se na projektu podílejí nemalým dílem. Celkový rozpočet překračuje 880 000,- Kč a obce uhradí přes polovinu těchto nákladů podle toho, kolik sazenic se na jejich území bude sázet. Jedná se o Hrádek nad Nisou, Rynoltice, Bílý kostel, Kryštofovo údolí, Šimonovice, Dlouhý Most, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou ale i krajský Liberec. „Duby a zvláště pak jedle vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození zvěří a je nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky. U buků zase bude potřebné provádět opakované nátěry repelenty,“ přibližuje Petrovský.Náklady na tato opatření i s celkovou následnou péčí dosáhnou částky 655 000,- Kč a obce je budou hradit ze svých rozpočtů. „O lesy v našem vlastnictví se snažíme pečovat co nejlépe a s dlouhodobou vizí, která udrží les stabilní i pro příští generace. Zodpovědnost při pečlivé obnově lesa přirozeným způsobem sebou nese vyšší náklady, které se však v budoucnu mnohonásobně vrátí,“ říká Josef Horinka starosta Hrádku nad Nisou, na jehož území přibude přes 9 000 mladých stromků.

Projekt byl zahájen již v loňském roce a nejdříve bylo nezbytné vytipovat vhodné lokality i adekvátní typy dřevin. Vysázeno tak bude celkově 11 200 jedlí, 12 380 buků a 3 650 dubů. Před samotnou výsadbou bylo nezbytné pro ochranu stromků vybudovat 4,3 km dostatečně pevných oplocenek. Po vyzvednutí sazenic z lesních školek probíhá pod odborným dohledem jejich výsadba na připravené lokality. Celý projekt je realizován na ploše 3,6 hektaru a dokončen by měl být na podzim tohoto roku. V dalších letech bude probíhat následná péče například i formou ožínání či opravou oplocenek. „Péče o les je záležitostí dlouhodobou, a když dnes uděláte vše co nejlépe, po řadě let se Vám to v dobrém vrátí. Jsem si tedy jist, že takto kvalitně připravený projekt i jeho odborná realizace povede k mnohem kvalitnějším, přirozenějším a stabilnějším lesům v budoucnu. Takto investovaný čas i peníze tedy zcela určitě mají smysl,“ líčí Duda.

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor v loňském roce dokončila jiný projekt přímo v Jizerských horách a v jeho průběhu bylo vysázeno ve třech biocentrech necelých 84 tisíc sazenic původních druhů dřevin na ploše přes 298 ha. Projekt byl úspěšný a tak se nadace rozhodla na něj navázat i v dalších územích. I přesto že se podařilo domluvit s obcemi, které přispějí nemalým dílem, bez dalších dárců a partnerů by byl celý projekt jen velice těžko realizovatelný. Zcela zásadní impuls poskytl i dar od firmy Škoda auto, a.s. v rámci grantového programu „Za každé prodané auto v ČR jeden vysazený strom“. Přidávají se však i další regionálně působící společnosti. Zároveň se zaměstnanci Škody auto nabídli, že na podzim by se sami do výsadeb zapojili svou dobrovolnickou prací. Nadace má s dobrovolníky dobrou zkušenost i z jiných projektů a firmy se tímto způsobem stále častěji zapojují do veřejně prospěšného dění ve svém okolí. „Toho si opravdu nesmírně cením, neboť krom poskytnutých prostředků ukáží i své nasazení v osobní rovině. Věřím, že se celý projekt podaří dotáhnout do zdárného konce a výsledek bude ku prospěchu přírodě i lidem,“ uzavírá Petrovský.

Více informací:
Ondřej Petrovský
ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503
e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz


Vytvořeno 19.5.2016 10:26:43 | přečteno 791x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load