Obnova rašeliniště je z poloviny hotová

V Jizerských horách se obnovuje cenný přírodní biotop rašeliniště u Nové louky. Práce byly zahájeny v září tohoto roku a z plánovaných 380 přehrážek jich je hotovo 202. Pokračovat se bude opět na jaře, až to klimatické podmínky dovolí. Cílem celého projektu je zastavit proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací, posílit populace chráněných rostlin a zajistit větší retenci vody v krajině 

Postupně se zahrazují drenážní příkopy, které byly v minulosti vyhloubeny a způsobují odvodňování celé lokality. Vzniká zde kaskáda dřevěných přehrážek, která má tento nepříznivý stav napravit,“ vysvětluje pracovník Jizersko-ještědského horského spolku Leoš Vašina.

Celkový rozpočet projektu Obnova biotopu rašeliniště v rezervaci Nová louka je cca 2,1 miliónu korun a převážnou část se podařilo získat z prostředků Evropské unie Jizersko-ještědskému horskému spolku, který je zároveň investorem celé akce. Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor se zavázala, že poskytne 15% potřebného spolufinancování, které se pohybuje kolem 314 000,- Kč, další prostředky poskytnou i Lesy České republiky. „Opakující se dlouhotrvající letní sucha střídající se s extrémními přívalovými dešti, nás vedou k realizaci podobných projektů, které citlivě pracují s vodou v přírodě. Na akci již přispěla řada firem i fyzických osob a peníze získáváme i prodejem kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2017“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

V Jizerských horách je řada rašelinišť, která jsou ohrožena jejich vysycháním. A právě na to reaguje tento projekt, který má za cíl zvýšit retenční schopnost krajiny přírodě blízkým způsobem. Samotná revitalizace bude provedena pomocí kaskády dřevěných přehrážek tak, aby se hladina podzemní vody mohla navrátit k povrchu a cenný biotop se mohl dále přirozeně obnovovat. Celkem bude do více než 2 700 m stávajících drenážních příkopů na ploše 5,7 ha umístěno 380 přehrážek a postupně tak dojde k návratu do stavu přírodě blízkého. „V minulosti se s vodou v krajině nepracovalo příliš citlivě a byla snaha ji odvést co nejrychleji pryč. Toky byly narovnávány, řada území byla odvodňována. To se však ukazuje jako nepříliš šťastné řešení a jsem rád, že se tento trend již začíná měnit. Přírodě blízká a rozsahem menší opatření pomáhají předcházet povodním i zabraňovat suchům,“ domnívá se Petrovský.

Více informací:
Ondřej Petrovský
ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz


Vytvořeno 2.12.2016 12:06:48 | přečteno 571x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load