Program Škola pro udržitelný život na konci 1. etapy

Program Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) má za sebou první, přípravnou část. Od poloviny prosince do poloviny února seznamovali lektoři Střediska ekologické výchovy SEVER zájemce z řad pedagogů s tímto programem, který využívá unikátní metodu projektového vyučování. Teď se aktivita přesouvá do zapojených škol – čeká je komunitní plánování s žáky, rodiči a dalšími obecními zástupci a již brzy budou známy hlavní témata projektů pro rok 2016.

Speciálními semináři prošlo v tomto ročníku 102 učitelů a dalších 8 nepedagogických pracovníků ze všech krajů v Česku. Seznamovali se s principem místně zakotveného učení, zkoušeli si přípravu vize obce i banky projektů, byly jim představeny úspěšné projekty z minulých ročníků.
 
Team lektorů vedla Karin Kvasničková, která k první etapě poznamenala: „Semináře se myslím povedly, těšil nás zájem učitelů o náš program. Líbilo se jim hlavně zařazení praktických aktivit. Nejvíce dotazů samozřejmě padalo k formální stránce účasti v programu ŠUŽ a možnostech financování. Učitelé se také velmi zajímali o možnosti a způsoby zapojení komunity, což je nedílnou a specifickou součástí našeho programu.“

Co teď konkrétně vyškolené učitele čeká? Na svých školách budou muset aktivizovat své žáky (potažmo jejich rodiče, zástupce obce, místní spolky a další partnery) a vytvořit s nimi vizi obce (jak má obec vypadat za 10 let). Z této vize vyplynou konkrétní problémy a potřeby a následně projekty, které mohou zlepšit život místních obyvatel v mnoha ohledech: životní prostředí, šetrné nakládání s odpadem, úspora vody a energie, místní potraviny, úprava veřejných prostranství, stromy a zeleň a dalších.

Z těchto projektů školy a jejich partneři vyberou jeden, který přispěje k naplňování vize obce a který mohou zvládnout realizovat s menším množstvím finančních prostředků a vlastními silami. Projekt popíší a pošlou ho grantové komisi, která posoudí jeho relevanci a rozhodne o přiznání a výši finančního příspěvku. Do konce dubna budou žáci a pedagogové vědět, zda se svým projektem uspěli.

V letošním roce získal program prostředky hned ze dvou zdrojů: SFŽP (Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství) a Nadačního fondu České bankovní asociace (Kamarádi vzdělávání). Do programu se proto mohla přihlásit každá škola (ZŠ i SŠ), která má zájem o posílení své role v obecním životě a rozvoji spolupráce s ostatními partnery (obecní úřad, místní podnikatelé, rodiče, přátelé školy, odborné instituce).

Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky získávají kompetence pro budoucí život a mění místo, kde žijí, k lepšímu. Konkrétním příkladem může být úprava veřejného prostranství do podoby místa pro setkávání či hry, návrh a realizace energetických úspor budovy školy nebo zmapování života místního rodáka formou naučné stezky v okolí obce. Program vznikl ve spolupráci s Nadací Partnerství.

Kontakt:
Anna Čtvrtníková (národní koordinátor projektu)
mail: anna.ctvrtnikova@ekologickavychova.cz
telefon: +420 603 46 35 02
Web: http://sever.ekologickavychova.cz/projekty/skola-pro-udrzitelny-zivot-20152016/
www.skolaprozivot.cz

Středisko ekologické výchovy SEVER
Horská 175, 542 26 Horní Maršov
http://sever.ekologickavychova.cz/https://www.facebook.com/ekocentrum-dotek


Vytvořeno 16.3.2016 11:20:26 | přečteno 469x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load