Granty na ekologickou výchovu a zájmové kroužky

Na činnost středisek ekologické výchovy, různorodé ekovýchovné akce a materiály, ale také na dlouhodobou práci mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků a oddílů mladých ochránců přírody jsou určeny dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programů 8.1 a 8.4. 

„Na program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty máme vyčleněno 2 mil. Kč a na program 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství 400 tis. Kč. Žadatelé mohou získat až 100 tis. Kč na projekt,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady Libereckého kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých nákladů projektu. Ty mohou být z období od 1. ledna 2017 do 30. září 2018.

„Příjem žádostí bude od 3 do 28. dubna 2017. Návrhy projektů doporučuji konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu,“ doplnil Jiří Löffelmann.

Bližší informace k programům jsou k dispozici na www.dotace.kraj-lbc.cz. Tato nová součást webu Libereckého kraje má za cíl usnadnit orientaci v celém procesu administrace dotací z krajského rozpočtu.

Kontakt

Ing. Tomáš Komrzý
ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 353
mobil: +420 739 541 552
e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz
Vytvořeno 29.3.2017 15:44:21 - aktualizováno 29.3.2017 15:50:42 | přečteno 522x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load