Kraj vyhlásil granty na podporu životního prostředí

aleje

Na zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péči o biotopy, činnost stanic pro handicapované živočichy a útulků pro opuštěná zvířata i údržbu a obnovu drobných památek v krajině jsou určeny dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny Dotačního fondu Libereckého kraje. 

„Prioritní oblastí podpory, na kterou je vyčleněn nejvyšší finanční objem, je pro letošní rok údržba a obnova drobných památek v krajině. Dotace mohou být využity na údržbu a obnovu různých křížků, božích muk, výklenkových kapliček, pomníčků, drobných zvoniček, soch svatých, apod., kterých nám zanechali naši předkové v našem krásném kraji nepřeberné množství,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady Libereckého kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Je možné žádat také na zakládání mokřadů, což je po zákonné úpravě výrazně jednodušší.

V rámci různorodého programu bude rozdělena rekordní suma v celé historii Libereckého kraje - celkem 3.195.000,00 Kč. Na jeden projekt může žadatel získat až 150.000,00 Kč.

Dotace jsou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu. Ty mohou být z období od 1. ledna 2017 do 30. září 2018.

„Příjem žádostí bude od 2. do 31. května 2017. Návrhy projektů doporučuji konzultovat s příslušnými pracovníky krajského úřadu,“ doplnil Jiří Löffelmann.

Bližší informace k programům jsou k dispozici na www.dotace.kraj-lbc.cz. Tato nová součást webu Libereckého kraje má za cíl usnadnit orientaci v celém procesu administrace dotací z krajského rozpočtu.

Kontakt

Ing. Tomáš Komrzý
ekologická výchova, dotace v životním prostředí a zemědělství
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 353
mobil: +420 739 541 552
e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz
Vytvořeno 29.3.2017 15:57:13 - aktualizováno 29.3.2017 15:57:59 | přečteno 606x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load