Lesy na Liberecku budou opět druhově bohatší

ND

V letošním roce bude pokračovat úspěšný projekt, který má za cíl vysadit do obecních lesů necelých 20 tisíc jedlí a buků. Tyto dřeviny zvyšují stabilitu lesních porostů a budou navyšovat biodiverzitu neboli druhovou skladbu lesa. Ta je nezbytná pro dlouhodobě stabilnější a přirozenější lesy. Samotné sazenice vyjdou na necelých 209 tisíc korun a uhradí je Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Do projektu je zapojeno celkem 8 obcí, které mají ve svých rozpočtech na projekt připraveno až 485 tisíc korun, ze kterých budou hrazeny výsadby, ochrana stromků před zvěří, ale i následná péče. 

Již třetím rokem vylepšují společnými silami obecní lesy a letos na jejich obnovu přispějí rekordní částkou. Na základě projektu, který připravil odborný lesní hospodář Jan Duda, bude vysázeno 15 450 jedlí a 3 800 buků. „Cílem je vybudovat bohatě strukturované lesy, které jsou odolnější zejména proti poškození větrem. Výsledky budou znát až po dlouhé době neboť les roste pomalu, ale jsem si jist, že je to krok správným směrem,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Vysázené dřeviny však vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození zvěří. Z tohoto důvodu je nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky, ve kterých budou jedle růst přibližně 15 let. U buků je zas potřebné provádět opakované nátěry repelenty po dobu 6 let. Pravidelně se také musí provádět ožínání sazenic a doplňování těch, které uhynou. „Zde jsme se domluvili s obcemi, že tuto část vezmou na sebe a jsem velice rád, že s tím žádná z nich neměla problém. Je vidět, že se o své lesy starají velice zodpovědně a s dlouhodobou vizí jejich budoucího vývoje,“ ocenil Petrovský přístup vedení obcí.

V letošním roce se do projektu zapojily obce Rynoltice, Bílý Kostel, Hrádek nad Nisou, Kryštofovo údolí, Šimonovice, Dlouhý Most, Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou. „Ceníme si našich lesů, neboť víme, že je pěstujeme, udržujeme a vylepšujeme pro další generace našich dětí. Prostředky, které nyní do lesa vložíme, se nám mnohonásobně vrátí. Díky příspěvku nadace ušetříme nemalé náklady, které můžeme využít pro naše občany,“ říká Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou. Celý projekt vyjde na 694 370,- Kč a výsadby proběhnou na 3,69 ha lesních pozemků.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody přispěla za poslední roky na výsadbu již 108 100 sazenic buků, dubů a jedlí a to jak do jizerskohorských biocenter, tak i do obecních lesů. Pomáhá tímto vytvářet lesy, které zajišťují jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. O finanční pomoc se již opakovaně obrací na převážně regionálně působící firmy. „Bez jejich pomoci by byl celý projekt obtížně realizovatelný a já jsem velice rád, že se každým rokem setkáváme se stále kladnější odezvou. Pokud se nám podaří získat více jak plánovaných 209 tisíc korun, rozšíříme naši pomoc i na úhradu dalších nákladů jednotlivých obcí. Velice si vážím všech, kteří na tento projekt přispějí,“ uzavírá Petrovský.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 pod původním názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí. Chrání a obnovuje přírodní prostředí a motivuje k tomu i širokou veřejnost. Poskytuje nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporuje projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřuje na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.  Pravidelně prochází obsáhlým hodnocením a je držiteli certifikátu Známka kvality, která je udělována Fórem dárců ověřeným nadacím.

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

tel.: 605 701 503 e-mail: info@nadaceivanadejmala.cz

www.nadaceivanadejmala.cz

 

Vytvořeno 22.5.2017 11:54:14 | přečteno 603x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load