Nadace podporuje ekologickou výchovu na školách

EKOPark Liberec   projekt naučná stezka Škola hrou   volný čas a ekologi

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila koncem loňského roku již popatnácté grantový program, jehož cílem je podpořit školy a organizace pracující s mládeží v jejich ekologicko výchovných aktivitách. O podporu se ucházelo 28 projektů a nadace vybrala 17 nejkvalitnějších, které obdrží částku ve výši 165 279,- Kč. 

V Liberci dne 26. dubna 2017

„Ekologickou výchovu vnímáme jako nezbytnou součást ochrany přírody a proto se její podpoře systematicky věnujeme. Nápady pedagogů jsou často velice kvalitní a kreativní, ale v rozpočtech škol se na ně občas financí již nedostává. Naší snahou je, aby i přesto takové nápady nezapadly a byly zrealizovány“, přibližuje Ondřej Petrovský, ředitel nadace. Podporu získají školy a spolky napříč celým Libereckým krajem pokrývající celou škálu aktivit. „V letošním roce se řada projektů zaměřila na vodu v krajině a snaží se dětem přiblížit potřebnost její ochrany i rozumného nakládání s ní. To je i naše zásadní téma a jsem moc rád, že si našlo své místo v ekologicko výchovných programech“, říká Petrovský. Další projekty se zaměřují na poznávání přírodních procesů, pobytové terénní exkurze nebo ochranu přírody jako takové.

Myšlení škol v oblasti ekologie se za posledních patnáct let posunulo výrazně k lepšímu. Do prvního ročníku grantového programu dorazily čtyři žádosti a rozdělena byla částka 6 500,- Kč. Každým rokem se zájem škol zvyšoval a poslední roky již podané žádosti převyšují možnosti nadace. Aby byly vybrány nejkvalitnější záměry, má nadace sestaven poradní sbor z řad odborníků na ekologickou výchovu, kteří žádosti hodnotí. Konečné rozhodnutí pak leží na správní radě nadace. „Snažíme se pečlivě komunikovat se všemi žadateli a to i s těmi, kterým nebyla podpora přidělena. Popisujeme jim, v čem by se dal projekt vylepšit, aby měl příště vyšší šance na úspěch, a myslím si, že to organizace vítají“, vysvětluje Jakub Trsek, vedoucí kanceláře nadace.

Grantový program ekologické výchovy byl poprvé vypsán v roce 2002 a doposavad bylo podpořeno 194 projektů celkovou částkou 2 523 227,- Kč. Finanční prostředky na tyto aktivity získává nadace i od místních firem. Jejich okruh se každoročně rozšiřuje a dává tak nadaci prostor pro podporu stále většího množství kvalitních projektů. Jedním z největších podporovatelů tohoto grantového programu je i Liberecký kraj nebo Nadace Preciosa. „Velice si všech našich dárců vážím, neboť bez jejich podpory by byla naše činnost jen velice obtížně realizovatelná.“, uzavírá Petrovský.

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

tel.: 605 701 503, e-mail: info@nadaceivanadejmala.cz,

www.nadaceivanadejmala.cz

Vytvořeno 26.4.2017 13:28:42 | přečteno 623x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load