Aarhuská úmluva v teorii a praxi na nových webových stránkách

Asociace ekologických organizací Zelený kruh spouští nové webové stránky www.ucastverejnosti.cz týkající se Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Nové stránky mají napomoci zejména správnému výkladu a používání zákonů a otevřené komunikaci mezi veřejnou správou a veřejností. Zelený kruh dlouhodobě monitoruje naplňování závazků Aarhuské úmluvy v rámci projektu „Úspěšná implementace Aarhuské úmluvy“.

Česká republika ratifikovala Aarhuskou úmluvu v roce 2004 a zavázala se tak k zajištění přístupu k informacím o životním prostředí pro veřejnost, možnosti veřejnosti účastnit se rozhodování v oblasti životního prostředí a poskytnutí právní ochrany v otázkách životního prostředí. Principy Aarhuské úmluvy jsou v praxi často zpochybňovány a její závazky porušovány.
„Smyslem úmluvy je posilovat účast běžných lidí na ochraně životního prostředí a k tomu potřebují informace a maximálně otevřenou a pro spolupráci připravenou státní správu. Veřejnost i úředníci najdou na těchto stránkách inspiraci, jak věci dělat lépe,“ vysvětluje Zuzana Drhová ředitelka Zeleného kruhu.
Stav životního prostředí ovlivňuje život každého z nás, a není proto soukromou věcí. Úspěšné naplňování Aarhuské úmluvy a všech jejích závazků předpokládá kvalitní zákony, jejich správný výklad a používání a otevřenější komunikaci veřejné správy s veřejností v otázkách životního prostředí.
Webové stránky mají sloužit v první řadě odborné veřejnosti: úředníkům, nevládním organizacím, novinářům a to tím, že přehledně a srozumitelně vysvětlují obsah jednotlivých pilířů (občanských práv) Aarhuské úmluvy - práva na informace, práva na účast veřejnosti a práva na soudní ochranu. Kromě toho shromažďují konkrétní příklady z praxe, kdy došlo ke správné implementaci Aarhuské úmluvy, anebo naopak, kdy závazky této úmluvy nebyly dodrženy. Tyto příklady dobré a špatné praxe vycházejí ze zkušenosti ekologických organizací (tedy odborné veřejnosti), jejichž činnost je často spojena s požadováním informací, účastí ve správních řízeních týkajících se životního prostředí a poskytováním soudní ochrany. Často také zastupují občany a veřejnost v konkrétních kauzách. Protože Aarhuská úmluva je komplikovaným právním dokumentem, je uvedení konkrétních příkladů z praxe dobrým vodítkem i pro odbornou veřejnost, která se teprve učí Aarhuské úmluvě rozumět.

Na webových stránkách www.ucastverejnosti.cz jsou také zveřejňovány zprávy ze ženevského sekretariátu úmluvy, který sleduje proces ratifikace a implementace v signatářských zemích úmluvy. Národním kontaktním místem je Ministerstvo životního prostředí, které dodává informace z oficiálních jednání. Veřejnost se může prostřednictvím dotazníku v sekci „Poradna“ obrátit na odborníky z řad MŽP nebo právnických ekologických organizací a získat konkrétní odpovědi na své dotazy týkající se práv na informace, na účast na rozhodování a na právní ochranu. Důležité dotazy budou na stránkách archivovány a budou sloužit jako databanka mapující problematické oblasti naplňování Aarhuské úmluvy v ČR.

Projekt „Úspěšná implementace Aarhuské úmluvy“ byl podpořen z programu Transition Facility EU.

Kontaktní osoba: Petra Kušková, petra.kuskova@ecn.cz, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 222 518 352, fax 222 51 8 319. www.zelenykruh.cz

Vytvořeno 29.5.2006 12:35:48 | přečteno 1514x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load