Atlas životního prostředí Libereckého kraje druhý v soutěži o Mapu roku!

V pořadí již 11. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku byl vyhodnocen. Odborná komise Kartografické společnosti České republiky vyhodnotila díla vydaná v roce 2008 a ve čtvrtek 14. května 2009 v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha byly vyhlášeny výsledky a předána ocenění.

Atlas životního prostředí Libereckého kraje získal v kategorii „Atlasy, soubory a edice map“, nejvýznamnější - „královské“ - kategorii soutěže, druhé místo.

Pořadí produktů v nominaci dle hodnocení odborné komise:
1. Turistické mapy 1:50 000 (Kartografie Praha, a s.)
2. Atlas Životního prostředí Libereckého kraje (Krajský úřad Libereckého kraje)
3. Baťův kanál - industriální zakázka (Kartografie Praha, a. s.)
4. Turistické a cykloturistické mapy 1:25 000 (Geodézie On Line s. r. o.)
5. Městský atlas Praha 1:15 000 (VKU CZ, s. r. o.)
(ostatní výsledky lze najít na stránkách soutěže: http://www.geoinformatics.upol.cz/mapa_roku/galerie.html )

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo ve čtvrtek 14. května 2009 na pražském výstavišti v rámci veletrhu Svět knihy. Kategorii Atlasů nakonec vyhrálo dílo Turistické mapy nakladatelství Kartografie Praha.

„Je to obrovský úspěch v tak velké konkurenci. Vždyť naprostou většinu prací přihlásily nakladatelství, pro které je tvorba map jejich živobytím. Účast ve finále takto významné soutěže, jakou „Mapa roku“ bezesporu je, považuji za náš největší úspěch na poli kartografie,“ komentovala s úsměvem Irena Košková ze správy GIS a mapových serverů životního prostředí kraje, která je spoluautorkou úspěšného díla.

Atlas je určen především žákům 2. stupně základních škol, studentům středních škol, pedagogům, úředníkům, ale i širokému spektru veřejnosti se zájmem o životní prostředí. Komplexně seznamuje se situací v řadě oblastí - jako jsou například ochrana přírody, odpady, zemědělství, lesy, půda, ovzduší, ale i staré ekologické zátěže či ekologická výchova. Na 44 stranách, v 76 mapách, 25 grafech, 29 tabulkách, na 120 fotografiích a v množství textových boxů představuje stav životního prostředí v regionu.

Autoři kladli velký důraz na vzdělávací funkci atlasu. Zamýšleli se nad vhodnou volbou témat jednotlivých map. V atlase nechybí tabulky statistických údajů, zeměpisné zajímavostí, vysvětlení odborných pojmů či odkazy na tematické webové stránky. Soubory otázek mají za cíl zamyšlení nad daným tématem. Je připojena také stať o tom, jak si bez vynaložení větších finančních prostředků vybudovat vlastní GIS, s využitím volně dostupných programů a dat.

O Atlas mohou školy z Libereckého kraje požádat na odboru životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje (na mailové adrese atlaszp@kraj-lbc.cz , případně u Ing. Pavly Čechlovské, tel. 485 226 671 nebo Ing. Ireny Koškové, tel. 485 226 412). Z důvodu využívání při výuce doporučujeme minimální odběr 20 ks. Prosíme o osobní odběr.

Vytvořeno 7.5.2009 13:14:02 | přečteno 1698x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load