Biopotraviny ve veřejném stravování

Mezinárodní konference, která probšěhla minulý týden v Brně, identifikovala obrovskou příležitost v oblasti zdravého stravování a udržitelného zemědělství. Zatímco v Itálii se ve školách vaří z biopotravin zcela běžně a v Rakousku mají školní kuchyně stanoven minimální podíl biopotravin, v České republice se objevují teprve první bio vlaštovky. O překážkách v zavádění biopotravin do veřejného stravování a především o příkladech, jak je účinně překonat, na brněnském výstavišti v rámci veletrhů SALIMA jednala mezinárodní konference „Biopotraviny ve veřejném stravování - ; Zdraví a udržitelnost na talíři“.

Cílem konference bylo představit projekty, jejichž posláním je zavést biopotraviny do škol, nemocnic, restaurací a dalších gastronomických zařízení. Konferenci virtuálně zahájil ministr školství Ondřej Liška a ve svém projevu zdůraznil, že škola velmi silně formuje životní styl mladé generace a je proto důležité, aby naše školy a školní jídelny napomáhaly v rozvoji zdravého životního stylu, jehož zásadní součástí je zdravá strava. „BIO pro mě neznamená luxus, nadstandard či módní výstřelek. Je to tradiční, po staletí přirozená strava, která jak ukazují odborné studie je velmi kvalitní. BIO pro mě znamená kvalitu života, udržitelný rozvoj českého venkova, zdravou českou přírodu kde se rád rekreuji, ale hlavně zdraví našich dětí a mladé generace“, zdůraznil ministr Liška.

V první části konference se představili hosté z Německa a Rakouska - tyto země sdílejí prvenství, pokud jde o zavádění biopotravin do veřejného stravování. Prof. Dr. Carola Strassner z univerzity aplikované vědy v Münsteru shrnula výhody ekologického zemědělství z hlediska zdraví a životního prostředí.
Claus Holler, zástupce BIO Austria ve Vídni, zdůraznil, že medicínské prostředky mají vliv na naše zdraví pouze z deseti procent a zbylých devadesát procent jsou vlivy životního stylu, prostředí a dědičnosti. Přitom devadesát procent financí jde pouze na onu desetiprocentní oblast medicíny.
Další část konference byla věnována dětem a projektu biopotraviny do škol, mateřských školek a univerzit. „Německo teprve začíná s projektem biopotraviny do škol, uvědomujeme si však, že je třeba změnit více než pouze potraviny, ze kterých se jídla připravují. K úspěšnosti projektu jsou nutné i kampaně, kde se dětem vysvětlí, proč mají jíst zdravě. Zodpovědět tuto otázku - to je úkol pedagogů. Součástí strategie jsou i školní výlety na ekofarmy, kde se děti mohou podívat na zvířata a prohlédnout si, jak ekozemědělství funguje“, informovala Carola Strassner.
V souvislosti s tématem biopotraviny do škol představil Tom Václavík pilotní projekt „Biopotraviny do škol“ který v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina ověřoval možnosti zavedení biopotravin do školního stravování. Ty by se daly shrnout slovy, že většina pedagogů i rodičů by rozšíření biopotravin ve školách uvítala, nárůst cen jídel by nepřesáhl maximálně deset procent a rodiče obecně jsou ochotni za kvalitu jídla svých dětí připlatit. Přesto, že spotřeba biopotravin v České republice roste, do veřejného stravování pronikají jen pomalu. Na vině je stále nedostatečná informovanost spotřebitelů a vyšší cena biopotravin zčásti zapříčiněná i nevybudovanou logistikou. Školy nevědí, kde biopotraviny nakupovat, rodiče a jejich děti neznají výhody biostravování a ekofarmáři mají mezery v nabídce a distribuci svých produktů," řekl Václavík. Průzkum ve školních kuchyních, které již zavedly do jídelníčku bioprodukty či biopotraviny, však zjistil, že se tak cena oběda zvýšila většinou jen do 10 procent. Používání biopotravin a zařazení tohoto tématu do vzdělávacího programu by podpořila naprostá většina pedagogů a také rodičů. Zvýšení cen obědů z kvalitnějších surovin by neakceptovalo pouze 16 procent rodičů. S příznivým ohlasem v rámci projektu proběhly návštěvy ekologických farem a vzorové bio dny ve školách se společným vařením a obědem.
Rosemarie Zehetgruber z Rakouska, specialistka na biopotraviny ve vídeňských školách a Sonja Kato, zastupitelka ve Vídeňském parlamentu a Vídeňském magistrátu hovořily o vývoji projektu biopotraviny do škol v rakouské metropoli. V současnosti 85 procent Rakušanů kupuje biopotraviny, za poslední tři roky narostlo toto číslo o třicet procent. Celkový podíl biopotravin ve veřejném stravování ve Vídni je 30 procent, cílem je zvednout číslo na 50 procent. Ve vídeňských mateřských školách ovšem podíl biosurovin musí dosahovat 50 procent, v případě mléka je to až 91 procent. „Každý den je ve Vídni připraveno na 30 000 bio obědů pro děti v mateřských školách a přibližně 20 000 obědů pro školáky“, zdůraznila Sonja Kato. I v nemocnicích se používají biopotraviny, jejich podíl dosahuje 30 procent, ovšem 100 procent pečiva a mléka je bio. „Veřejné stravování je druhým nejvýznamnějším odbytištěm pro ekologické zemědělce v Rakousku“, zdůraznila na závěr svého vystoupení Rosemarie Zehetgruber.
Německo je největším evropským trhem biopotravin a funguje zde více než 2 000 velkokuchyní certifikovaných pro podávání bio jídel. „Jídelny a restaurace si uvědomují, že pokud se chtějí na trhu odlišit a pokud chtějí působit důvěryhodně, certifikace provozu dle bio směrnic je nezbytná“, zdůraznil Rainer Roehl z poradenské firmy a'verdis.

„Při zaváděním biopotravin do školního stravování si uvědomujeme, že je třeba změnit více než pouze potraviny, ze kterých se jídla připravují,“ uvedla profesorka Carola Strassner z Univerzity aplikované vědy v Münsteru. „K úspěšnosti projektu jsou nutné i kampaně, kde se dětem vysvětlí, proč mají jíst zdravě. Součástí strategie jsou školní výlety na ekofarmy, kde se děti mohou podívat na zvířata a prohlédnout si, jak ekozemědělství funguje.“
V Itálii, která rovněž patří k nejvyspělejším světovým trhům s biopotravinami, bylo zařazení biopotravin na školní jídelníčky přímo uzákoněno. Jak informovala Silvana Sari z římského magistrátu, v současnosti dostává již 150 tisíc římských školáků obědy vařené výhradně z biopotravin, přičemž sociálně slabší rodiny za vyšší kvalitu surovin nemusejí nic doplácet. V Itálii, kde téměř třetina dětí mladšího školního věku trpí nadváhou, investici do biopotravin chápou jako účelnou investici do zdraví, která jim v budoucnu pomůže vyhnout se daleko vyšším nákladům v sociálně-zdravotní oblasti.
Roberta Sonnino z Cardifské univerzity ve svém vystoupení zdůraznila, že italská vláda si uvědomila, že kvalita jídla je zásadní pro zdravý rozvoj dětí a při posuzování dodavatelů surovin musí být pamatováno nejen na cenu, ale především na sociální a ekologické aspekty produkce potravin a nutriční, sezónní a chuťovou kvalitu potravin. Proto od roku 2000 platí v Itálii zákon, nařizující všem školním jídelnám připravovat pro děti jídlo z biosurovin. Itálie tak chápe jídlo nabízené dětem ve školách za součást vzdělávacího procesu. Rozhodnutí italské vlády mělo zásadní význam pro rozvoj tamního ekologického zemědělství, dnes tvoří veřejné stravování zdaleka největší odbytiště bioproduktů.

Joanny Collins z britské organizace Soil Association představila projekt Food for Life, jehož cílem je navrátit kvalitní stravování, ideálně z místních biopotravin, do tamních školních jídelen. Joanna uvedla, že současný způsob stravování mladé generace, založený na konzumaci vysoce zpracovaných, tučných a slaných pochutinách, je nejen nezdravý ale také ekonomicky a ekologicky neudržitelný. Zlepšit kvalitu školního stravování se v Británii snaží řada celebrit v čele s věhlasným šéfkuchařem Jamie Oliverem.

I v Dánsku je biostravování dnes běžné. Kodaňské školní jídelny například připravují obědy minimálně z 50 procent z bio suroviny, veškeré pečivo je bio. „V některých školách se děti sami podílejí na plánování a přípravě oběda“, řekla mimo jiné Astrid Dahl z kodaňského magistrátu.

Konference se zúčastnil i David Bartůšek, zastupitel Rady města Brna a také člen výboru České společnosti pro výživu a vegetariánství, který informoval o cílech ministerstva školství. Ministerstvo plánuje dva projekty, jeden se týká výživy a druhý - „Projekt otevřených škol“, spočívá ve využití iniciativ, vznikajících mezi rodiči a školami. „Úkolem ministerstva školství je při zkvalitňování školních stravování spojit související resorty - lékařství, zemědělství, životní prostředí. Je nutné tuto problematiku zahrnout v širokém kontextu“, dodal Bartůšek.

"Cílem není převést v krátké době 100 procent veřejného stravování na bio. Lépe je začít postupně po malých krocích, například nahrazením zpočátku pouze základních surovin jako jsou brambory, sezónní zelenina a ovoce, mléko nebo mouka," dodal Václavík.

„Konference Biopotraviny ve veřejném stravování identifikovala obrovskou příležitost v oblasti zdravého stravování a udržitelné produkce potravin. Využití biopotravin ve veřejném stravování přináší dalekosáhlé pozitivní vlivy nejen na zdraví dětské populace, ale také na zdraví české krajiny a ekonomický růst českého venkova. Věříme, že se této příležitosti chopí všichni zainteresovaní - zemědělci, státní orgány, místní úřady, jídelny i spotřebitelé,“ zhodnotil výsledky konference Tom Václavík.

Částečně čerpáno ze zpráv Tiskového střediska BVV.

Organizátorem konference byly Veletrhy Brno, a. s.
Program konference připravil Mgr. Tomáš Václavík, agentura Green marketing
Partnerem konference byl Jihomoravský kraj a Město Brno

Další informace vám rád sdělí: Tom Václavík, T: 541 263 456, E-mail: tom@greenmarketing.cz

Vytvořeno 10.3.2008 12:38:25 | přečteno 2113x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load