březnové a dubnové akce SEV DIVIZNA LIBEREC

DIVIZNA

Středisko ekologické výchovy DIVIZNA nabízí ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a školská zařízení a semináře a odborné exkurze v rámci DVPP pro pedagogy, studenty pedagogické fakulty, vedoucí dětských kroužků a odbornou veřejnost. Programy doplňují a rozšiřují učivo a zároveň je obohacují o ekologický a environmentální rozměr.

SEV DIVIZNA LIBEREC, Masarykova 1347/31

Kontakt: Kočí Aleš, Dědková Lenka, Hudcová Alice tel: 482 712 982,

e-mail: koci@zooliberec.cz, dedkova@zooliberec.cz, http://www.zooliberec.cz/divizna
Přihlásit se můžete
na uvedených kontaktech. Přihláška je závazná po zaplacení účastnického poplatku na účet: 2132461/0100, variabilní symbol ve tvaru: číslo akce/školní rok a do poznámky pro příjemce uveďte jméno účastníka (příklad: 8/0607 Nováková). Doklad o zaplacení přineste s sebou na akci. Počet účastníků na jednotlivé akce je omezen! Rozhoduje pořadí přihlášených.


1) Akce pro školy a školská zařízení

dle nabídky naškolní rok 2006/2007 na www.zooliberec.cz/divizna
2) DVPP, semináře, dílny, exkurze,…

DÍLNA: číslo akce: 18/0607 Jak se dělá modrotisk II.

Pro velký zájem dílnu opakujeme! Dozvíte se něco o dnes již vzácném barvířském řemesle a vyzkoušíte si vyrobit vlastní modrotisk. Omezená kapacita!
Doporučeno: pro pedagogy MŠ, ZŠ, ŠD
Lektor: Miroslava Nováková
Místo: SEV DIVIZNA
Datum: 27.2.2007 13.00 - 15.00 hod
Poplatek: 80 Kč

ODBORNÁ EXKURZE číslo akce: 11/0607 Březen, do klece vlezem aneb všední den v útulku

Jak vypadá všední den v útulku? Jak pracuje stanice pro handicapované živočichy? A další zajímavé informace.
Doporučeno: pro pedagogy a studenty pedagogických fakult
Lektor: Ing. Ivana Hancvenclová
Místo: Centrum pro zvířata v nouzi (útulek Ostašovská 570, Liberec 11, bus č. 12, 23, 30, zastávka Růžodol 1 a pěšky směr letiště
Datum: 13.3.2007 13.00 - 15.30 hod
Poplatek: 10 Kč

SEMINÁŘ číslo akce: 19/0607 Pojďme na to od lesa a Škola pro život

Na semináři obdržíte dva šanony s metodickými materiály k ekologické výchově. Obsahují různé praktické návody, nápady a aktivity k poznávání a zkoumání přírody, ke zpestření běžné školní výuky. Na semináři se dozvíte jak s příručkou pracovat, vyzkoušíte si některé aktivity, sestavíte si vlastní školní výukový program, objevíte příklady jak zapojit ekologickou výchovu do školního vyučování v jednotlivých předmětech a načerpáte inspiraci.
Doporučeno: pro pedagogy MŠ, ZŠ, ŠD
Lektor: Aleš Kočí a Lenka Rychtaříková
Místo: SEV DIVIZNA
Datum: 5.4.2007 13.00 - 15.00 hod
Poplatek: 200 Kč včetně metodických materiálů

ODBORNÁ EXKURZE číslo akce: 12/0607 Samá voda aneb vodopády v Libereckém kraji

Víte, že i v Libereckém kraji máme vodopády? Vypravte se s námi na celodenní odbornou exkurzi pod vedením Hany Doubkové, která nám představí přírodní památky Kolné, vodopády přírodní památky Bobřího potoka a další zajímavé lokality…
Doporučeno: pro pedagogy a studenty pedagogických fakult
Lektor: Hana Doubková
Místo: Českolipsko
Datum: 12.4.2007 9.00 - 17.00 hod
Poplatek: 100 Kč

ODBORNÁ EXKURZE číslo akce: 13/0607 Hornické tradice v Lužických horách

Při celodenní odborné exkurzi navštívíme důl v Jiřetíně, železnorudné dobývky v pískovcích a další zajímavé lokality. Pro velký zájem opakujeme, baterky s sebou!!!
Doporučeno: pro pedagogy a studenty pedagogických fakult
Lektor: Mgr. Petr Havránek
Místo: Českolipsko
Datum: 25.4.2007 9.00 - 16.00 hod
Poplatek: 100 Kč

Vytvořeno 19.2.2007 9:04:37 | přečteno 2463x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load