Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2006

Business Leaders Forum vyhlašuje jubilejní 16. ročník prestižní soutěž Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2006

Business Leaders Forum již šestnáct let každoročně vyhlašuje Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí. Ta je příležitostí pro všechny organizace, které aktivně přispívají ke zlepšení životního a pracovního prostředí ve svém blízkém i co nejširším okolí. Málokterá z firem však ví, že podobná příležitost se mu díky BLF naskýtá i v celoevropském kontextu.
Vybrané projekty přihlášené do české ekologické ceny může BLF (jako jediná organizace v České republice) nominovat do evropské Environmentální ceny. Oproti, jako Cena zdraví a bezpečného životního prostředí, ale oceňuje i výrobky a procesy řízení, které pamatují na životní prostředí.

Více na http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí je příležitost pro kteroukoli organizaci, která kladně ovlivňuje životní prostředí ve svém okolí, např. průmyslové podniky, chemické společnosti, distribuční firmy, zastupitelstva - tedy právě i pro Vaši společnost.
Cenu obdrží společnost, jejíž činnost vedla k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců či obyvatel v jejím okolí. Vyloučeny ze soutěže jsou ty projekty, které byly realizovány pod hrozbou restrikce či penále anebo z nutnosti plnění legislativy.
Svůj přínos ke zdraví a životnímu prostředí, jednu konkrétní akci, investici či jiné zlepšení ukončené v roce 2006, popište na 1-2 stranách textu. Konkrétně uveďte měřitelné přínosy a finanční náklady.
Své příspěvky do soutěže zasílejte nejpozději do 31. prosince 2006 na adresu Business Leaders Fora, která je uvedena níže. Přihlášené projekty budou posouzeny komisí složenou z významných odborníků v oblasti životního prostředí. Slavnostní předání ceny bude na jaře roku 2007 na vysoké společenské úrovni za účasti předních představitelů průmyslu a obchodu.
Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí 2005 vítězům předali JE Linda Duffield, velvyslankyně Velké Británie spolu s ministrem životního prostředí ČR Liborem Ambrozkem, který zároveň převzal záštitu nad dalším ročníkem
Mezi firmy, které doposud získaly ocenění, patří Komtesa Kutná Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental Otrokovice, Kovohutě Příbram, Česká rafinérská, Elektrárny Opatovice, Komutex, Tesla Sezam, Metrostav, TC Mach, Wiegel CZ žárové zinkování, Juwital, Kovohutě Příbram nástupnická.
Zvláštní ocenění obdržela ZŠ Molákova, Škola Mesit a Karviná 2000, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Veskom spolu s Obecním úřadem Borová Lada, Diakonie Broumov, Městský úřad Holešov a Obec Vrutice, TARMAC CZ a.s., MUCOS Pharma CZ, s.r.o. a Středočeské sběrné suroviny.
Business Leaders Forum je zájmové sdružení českých a mezinárodních firem, které svým příkladem usilují o rozvoj zdravého podnikatelského prostředí v České republice a úzce spolupracuje s partnerskou organizací The Prince of Wales International Business Leaders Forum a CSR Europe.

Těšíme se na Váš přihlášený projekt.

Více informací můžete nalézt na adrese http://www.blf.cz/cena.

Kontaktní adresa:
Business Leaders Forum
Ing. Tomáš Nejedlo
Štěpánská 61, 116 02 Praha 1
tel.: 224 216 275, fax: 224 213 957
http://www.blf.cz, www.csr-online.cz
e-mail: blf@blf.cz

Business Leaders Forum je sdružením mezinárodních a českých společností a firem, které prosazují dodržování etiky v podnikatelské praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem - Corporate Social Responsibility (CSR) a podporují spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem.

Vytvořeno 5.12.2006 10:20:26 | přečteno 1842x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load