Češi vloni za biopotraviny utratili 760 milionů

V roce 2006 dosáhl maloobchodní obrat s biopotravinami v České republice 760 milionů korun a oproti roku 2005 vzrostl o 250 milionů, tedy o 49 procent. Český bio trh tak pravděpodobně vloni rostl nejrychleji v celé Evropě. Vyplývá to z dnes zveřejněné ročenky Český trh s biopotravinami 2007, kterou vydala agentura Green marketing.

Každý týden roku 2006 tedy obrat průměrně vzrostl o 4,8 mil Kč. Kumulovaný růst za poslední dva roky činí 79 procent. Biopotraviny z dovozu se na nárůstu v loňském roce podílely 65 procenty a na celkové spotřebě 56 procenty.

Biopotraviny v roce 2006 tvořily 0,35 procent z celkové spotřeby potravin v České republice. Průměrná spotřeba na obyvatele a rok za biopotraviny byla vloni v ČR přibližně 74 Kč, což je zdaleka nejvíce ve Východní Evropě. „Ovšem ve srovnání s Rakouskem dosahuje spotřeba na obyvatele a rok v ČR jen 3,6 procenta tamní spotřeby“, říká Tom Václavík, autor ročenky.

Nejvíce biopotravin (509 mil Kč, 67 procent) nakoupí čeští spotřebitelé v supermarketech, hypermarketech a lékárnách. Prodejny zdravé výživy a biopotravin měly vloni podíl na trhu 28 procent (212 mil Kč). Přibližně 2 procenta (15 mil Kč) biopotravin se prodalo přímo na farmách či tržištích a přibližně 3 procenta (23 mil Kč) v nezávislých drobných prodejnách potravin.

Výrazný nárůst prodejů v loňském roce byl způsoben především zvýšenou nabídkou biopotravin v maloobchodních řetězcích. Zejména supermarkety Billa a Delvita a hypermarkety InterSpar rozšířily svoji nabídku o čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky a pečivo. Dalším velkým impulsem byl v roce 2006 značně rozšířený sortiment biopotravin v drogistickém řetězci dm-drogerie.

„Nezanedbatelná není ani úloha prodejen zdravé výživy a biopotravin, zejména v oblasti vzdělávání a informování spotřebitelů. Podíl biopotravin v jejich sortimentu rok od roku roste“, dodává Tom Václavík z agentury Green marketing.

Green marketing očekává, že český trh s biopotravinami bude v následujících 5 letech růst průměrně o 35 procent ročně a v roce 2011 dosáhne hodnoty 3,2 miliardy Kč.

Ekologické zemědělství v České republice po poklesu v roce 2005 loni opět zaznamenalo vzestup ploch i počtu farem. Výměra ekologicky obhospodařované půdy se zvětšila meziročně o desetinu na 281 535 hektarů, oproti roku 2005 se zvýšila o 26 553 hektarů. Přibližně 16 procent z této plochy je v přechodném období. Podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy v Česku stoupl z 5,98 v roce 2005 na 6,61 procenta.

Loňský růst mírně pozměnil strukturu ploch v ekologickém zemědělství. Po několika minulých letech stagnace došlo k nárůstu ploch orné půdy o 2 712,6 hektaru na celkem 23 478,57 hektarů, což představuje meziroční nárůst o 13,06 procenta. V ČR mají nejvíce ekologické orné půdy Moravskoslezský kraj s více jak 2 571 hektary, dále je více jak 2 tisíce hektarů v kraji Karlovarském a kraji Vysočina. Naopak s 355 hektary má nejmenší rozlohu orné půdy Olomoucký kraj. Podíl orné půdy na celkové ekologické ploše v ČR byl na konci roku 2006 8,3 procenta.

Z rostlinné produkce tvoří největší podíl obiloviny, kterých se v roce 2006 vyprodukovalo přibližně 25 000 tun. Největší podíl tržeb v živočišné produkci je tvořen především prodejem hovězího masa a mléka.

Z ročenky Český trh s biopotravinami 2007 dále vyplývá, že v roce 2006 se zvýšil počet výrobců biopotravin o 27 na celkem 152 podniků. Faremnímu zpracování bioproduktů se ovšem věnuje nepatrný počet ekofarem, přibližně 20.

Hlavní příčiny nedostatku českých biopotravin jsou nízká výměra orné půdy, ekonomická výhodnost prodeje skotu z pastvin do konvečního výkrmu, nedostatek financí na investice nutné pro produkci bio mléka a velmi přísné požadavky českých úřadů na technické naplnění veterinárních a hygienických požadavků. Ročenka tyto a další příčiny podrobně rozebírá.

Ročenka se také snaží odpovědět na otázku „Kdo jsou čeští bio spotřebitelé“. Zatím jen 3 procenta Čechů nakupují biopotraviny pravidelně, 25 procent populace biopotraviny zná a kupuje je nepravidelně. Nejdůležitějšími místy nákupu pro ty, kteří nakupují biopotraviny, jsou hypermarkety, specializované prodejny a supermarkety. Biopotraviny spíše českého původu preferuje 42 procent respondentů.

Ročenka Český trh s biopotravinami 2007 dále přináší ucelený přehled o nejnovějším vývoji v oblasti ekologického zemědělství a trhu s biopotravinami ve světě.Uvádí například, že v celosvětovém měřítku je ekologicky obhospodařováno téměř 31 milionů hektarů zemědělsky využívaných ploch na celkem 633 891 ekologických farmách. Největší plochy se nacházejí v Austrálii, Argentině, Číně a USA, a k jejich největšímu nárůstu za poslední dva roky došlo v USA, Číně, Kanadě, Argentině, Itálii a Polsku.

Celosvětový maloobchodní obrat s biopotravinami dosáhl v roce 2006 30,9 miliard Eur a vzrostl meziročně o přibližně 15 procent. V některých zemích byl ale růst mnohem rychlejší. Spotřebitelé ve Švýcarsku, USA a Singapuru utratí ve svých regionech za biopotraviny nejvíce peněz. Největší evropský trh s biopotravinami je v Německu (4,5 mld Eur), následuje Velká Británie, Itálie a Francie. Největší podíl biopotravin na spotřebě potravin má Rakousko (5,7 %) a Švýcarsko (4,5 %). Švýcaři mají také největší spotřebu biopotravin na obyvatele a rok (103 Eur).

Ročenka, která přináší nejnovější statistické údaje o světovém ekologickém zemědělství a trhu s biopotravinami a důkladnou analýzu českého trhu s biopotravinami, je neocenitelným informačním zdrojem pro kohokoli, kdo podniká nebo hodlá vstoupit na razantně rostoucí český bio trh. Ročenka také obsahuje čtyři případové studie, nejdůležitější kontakty v oboru a poprvé přináší přehled trhu s kontrolovanou přírodní kosmetikou.

Ročenku je možno objednat na adrese tom@greenmarketing.cz za 1 990 Kč.

Český trh s biopotravinami 2007

Vydal: Mgr. Tomáš Václavík
Datum vydání: 10. dubna 2007
Cena: 1 990 Kč
Objednávky: tom@greenmarketing.cz

Zdrojem dat pro výpočet velikosti obratu na českém trhu, podílu importu, podílu jednotlivých prodejních kanálů a podíly produktových kategorií bylo šetření mezi společnostmi působícími v České republice (ekologické farmy, zpracovatelé a výrobci biopotravin, distributoři, importéři, velkoobchodníci a maloobchodníci) doplněné o veřejně publikované informace. Část údajů byla expertně odhadnuta; získané informace prošly několikastupňovou kontrolou.

Zveřejněný maloobchodní obrat s biopotravinami na českém trhu za rok 2005 (Český trh s biopotravinami 2005, Green marketing, 2006) neobsahoval přesné údaje za společnosti Hipp, nejvýznamnějšího českého dodavatele bio dětských potravin. Celkový obrat za rok 2005 je tedy nutné revidovat na 510 mil Kč (původně 350 mil Kč).

Green marketing poskytuje služby marketingového a ekonomického poradenství pro ekologické zemědělce a zpracovatele, výrobce a prodejce biopotravin. Green Marketing se specializuje na poskytování přesných a aktuálních marketingových informací v oboru ekologického zemědělství a biopotravin. Tato specializace nám umožňuje neustále sledovat nejnovější vývoj v oboru a předvídat budoucí změny.

Mgr. Tomáš Václavík působí jako prezident mezinárodní Asociace prodejen biopotravin (Organic Retailers Association, www.o-r-a.org). Od roku 2003 vydává Tom Václavík časopis Bio Obchod, informační měsíčník pro prodej biopotravin v České republice.
Od roku 2002 zajišťuje Tom Václavík organizaci a propagaci soutěže „Česká biopotravina roku“ (www.biopotravinaroku.cz) a od roku 2005 koordinaci propagační akce „Září-Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin“ (www.mesicbiopotravin.cz).
Tom je člen Akčního týmu implementujícího Akční plán rozvoje ekologického zemědělství v ČR, kde pracuje jako vedoucí pracovní skupiny Marketing a zpracování biopotravin.
Tom Václavík je akreditovaný poradce v ekologickém zemědělství, členRady Spolku poradců a kontrolorů v ekologickém zemědělství EPOS (www.eposcr.cz) a člen PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (www.pro-bio.cz).

ikona souboruZakladnii info o rocence Cesky trh s bio 2007, ikona souboruCesky trh s biopotravinami 2007, ikona souboruRocenka titulka

Kontakt:

Green marketing, Vinohradská 261, 664 34 Moravské Knínice,
T: +420 541 263 456, E-mail: tom@greenmarketing.cz
www.greenmarketing.cz

Vytvořeno 19.4.2007 9:20:46 | přečteno 1879x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load