Co je dobré znát o mokřadech a pohybu vody v krajině

Kurz pro pracovníky středisek EVVO je zaměřen na informace, které umožní rozšířit náplň jednotlivých středisek o problematiku ochrany mokřadů a funkci vody v krajině. Obsahem kurzu bude význam mokřadů v tvorbě a ochraně přírody a pro naplňování státních cílů ochrany přírody; vlastnosti a management mokřadů a malých vodních toků, jejich revitalizace; mimoprodukční funkce rybníků; náměty pro práci s dětmi a mládeží a pro činnost dospělých zájemců; zdroje aktuálních informací, kontakty na odborníky a další.

V rámci přípravy a realizace projektu OPRLZ "Síť environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině" jsme si vyhodnotili, že problematika vody je probírána v EVVO zpravidla jen jednostranně z hlediska znečištění vody jako jedné ze složek životního prostředí. Voda však má v životním prostředí mnohem více funkcí a dobré hospodaření s ní je pro společnost nesmírně důležité. V rámci uvedeného semináře bychom Vás chtěli informovat o šíři problematiky týkající se vody, motivovat k jejímu odpovídajícímu zařazení do problematiky EVVO, demonstrovat existující přednášky k této problematice a seznámit s odborníky z různých oblastí týkajících se vody v krajině. Rádi bychom také prodiskutovali obsah a podobu materiálů, které Vám k tomu chceme připravit a nabídnout k využití. ikona souboruČasový program kurzu .

Další informace včetně možnosti ubytování najdete na stránce projektu www.mokrady.cz, jejímž prostřednictvím je možné se na seminář přihlásit.

RNDr. I. Přikryl - odborný vedoucí projektu
Vytvořeno 12.11.2007 11:47:55 | přečteno 1709x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load