ČSOB rozdělí dalších 900 tisíc na péči o životní prostředí

„Program Velkých komunitních grantů usiluje o hlubší dopad na životní a na místní společenství. Nejde tedy pouze o přímou péči o krajinu, ale i o zvýšení povědomí o zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Při výběru podpořených projektů bude tedy stejná váha přikládána kriteriím typu dobrovolnické zapojení občanů, jakož i samotnému cíli daného projektu,“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel Kanceláře představenstva ČSOB.

Témata projektů se mohou týkat obnovy původních a zakládání nových krajinných prvků, zachování krajinného rázu a estetické funkce krajiny nebo například zlepšování prostupnosti krajiny, kam patří obnova cest a stezek. Projekty se však musí týkat lokalit ve volné krajině mimo zastavěné části obcí a měst.

Žádosti budou posuzovány nezávislou hodnotící komisí, schválenou správní radou Nadace VIA. V první fázi budou všechny přihlášené projekty obodovány na základě kvality splnění stanovených kritérií, jako je očekávaný přínos, dopad nebo komunitní rozměr projektu, a v další fázi bude 8 nejlepších projektů osobně navštíveno zástupci komise. Ta poté vybere tři nejlepší projekty, které dostanou finanční podporu v hodnotě 300 tisíc korun.

O podporu mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví, dále také obce a sdružení obcí či příspěvkové organizace.

Uzávěrka pro podání žádostí je 27. září 2012.
Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v druhé polovině listopadu.

Odborným garantem programu je Nadace VIA.

Více informací o podmínkách grantového fondu je k dispozici na webových stránkách:

www.csob.cz
www.nadacevia.cz

Kontakt:
Lucie Voláková
Nadace VIA
E-mail: lucie.volakova@nadacevia.cz
Tel.:  233 113 370, 731 873 272

Vytvořeno 1.8.2012 10:50:34 | přečteno 1495x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load