Cyklus seminářů pro pracovníky a lektory SEV 2007

SSEV Pavučina Vás zve na cyklus seminářů určených pro pracovníky SEV a lektory EVP, na které získala grant z Ministerstva životního prostředí. Kapacita seminářů je omezená, proto s přihlašováním příliž neváhejte.

Stručné anotace k jednotlivým seminářům

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SOUČASNÉ TRENDY V EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ

Seminář umožní účastníkům zorientovat se v aktuálních problémech životního prostředí na úrovni České republiky i v globálních rozměrech. Budou vybrána taková témata, která by neměla být opomenuta při tvorbě vzdělávacích akcí, zejména ekologických výukových programů pro základní a střední školy. V druhé části se účastníci seznámí s aktuálními trendy v oblasti ekologické výchovy (strategie týkající se ekologické výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji vytvářené na mezinárodní úrovni, jejich aktuální implementace do prostředí ČR, současná legislativa na úrovni ČR, další opory pro EV).

METODIKA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Při přípravě vzdělávacích akcí, zejména krátkodobých i pobytových ekologických výukových programů, můžeme vycházet z rady různých směrů a přístupů. Účastníci se aktivní formou seznámí se základními směry a přístupy k ekologické/environmentální výchově, jejich východisky a metodikou. Hlavní lektor se uvedenou problematikou dlouhodobě zabývá na teoretické a praktické rovině.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Pracovníci Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim na činnosti vlastní organizace přiblíží možnosti zajištění fungování SEV. Spolu s pracovníkem Správy CHKO Blaník účastníci navštíví zajímavé lokality tohoto území, kde zároveň získají informace o podmínkách a omezeních při realizaci vzdělávacích akcí ve zvláště chráněných územích a informace o nakládání se zvláště chráněnými druhy organizmů. V závěru semináře se zaměříme na téma motivace pracovníku SEV.

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Účastníci se seznámí s jednou z didaktických metod vhodných pro realizaci ekologické výchovy. Ujasní si, co se skrývá za pojmem projektová výuka, osvojí si principy přípravy projektu a vyzkouší si projekt prakticky navrhnout. Hlavní lektorka je průkopnicí projektové výuky na školách v ČR s bohatými praktickými zkušenostmi.

FINANĆNÍ ZAJIŠTENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Účastníci získají přehled v možnostech financování činnosti SEV. Zorientují se v evropských fondech, celostátních a regionálních zdrojích a dalších možnostech financování. Pokusí se vyhodnotit, jaké zdroje jsou nejvhodnější pro jejich konkrétní středisko. Hlavní lektor i případní další lektoři jsou pracovníci SEV s praktickou zkušeností a znalostí problematiky.

Přihláška na cyklus seminářů ikona souboruzde.

Vytvořeno 20.3.2007 8:42:31 | přečteno 1414x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load