Den bylin v Sedmihorkách

Na tuto sobotu - 3.června - připravilo Středisko ekologické výchovy Český ráj program zaměřený na poznávání rostlin a především léčivých bylin, se kterými se můžeme potkat na loukách Českého ráje.

„Program bude zahájen ve 14 hodin odpoledne. Připravenu máme vycházku za poznáním květin a bylin na loukách v okolí Sedmihorek. Odborně vycházku povede vedoucí Správy CHKO Český ráj RNDr. Lenka Šoltysová. Připravili jsme také ochutnávku bylinných čajů a ukázky literatury zaměřené na rostliny a byliny „ uvedla Simona Jašová, vedoucí Střediska ekologické výchovy Český ráj.

„Prostřednictvím naší akce chceme lidem přiblížit svět rozkvetlých luk. Historicky se rozkvetlé louky plné květin a bylin rozkládaly na mnohem rozsáhlejších plochách, než je tomu dnes. Většina z nich byla ale postupem času rozorána, odvodněna a nenávratně zničena. Kvetoucí druhově bohaté louky byly nahrazena nadměrně hnojenými lány uměle vyšlechtěných druhů trav. V posledních deseti letech se podařilo tento trend omezit a na významných a chráněných lokalitách zastavit. Nicméně v souvislosti s navracením půdy majitelům a útlumem zemědělské velkovýroby je mnoho luk a pastvin ponecháno ladem a nebezpečně zarůstá plevely a náletem dřevin. Louky jsou přitom stanovištěm vzácných a chráněných druhů rostlin, ale také zdrojem léčivých bylin, potravy pro zvířata a chrání půdu před erozí“ doplnila Jašová.

Vytvořeno 2.6.2006 8:30:37 | přečteno 1721x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load