Divizna úspěšně zakončila další projekt OPVK

Po úspěšné realizaci projektu SEV DIVIZNA školám DIVIZNA v těchto dnech završuje práce na dalším projektu podpořeném z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OPVK) -  SEV DIVIZNA pedagogům. Datem 30.května 2012 byla úspěšně zakončena tříletá realizace praktické části projektu a do 30.června potrvá zpracování administrativní části projektu. Realizací obou projektů, jejichž náplň se navzájem doplňovala, vytvořila DIVIZNA komplexní nabídku pro žáky, studenty a pedagogy Libereckého kraje.

O co se právě v tomto projektu jednalo? 

V říjnu roku 2009 byla zahájena realizace aktivit směřujících na zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji v oblasti environmentální výchovy. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) byla pedagogům formou seminářů, workshopů, seminářů na míru podle požadavků škol, konferencí a terénních exkurzí nabízena  metodicky propracovaná témata z okruhu environmentální výchovy. Některá témata připravila DIVIZNA, na některá byli přizváni špičkoví lektoři s národní působností. Pedagogové si tak z realizovaných vzdělávacích akcí odnášeli nejen nové poznatky, ale získali také schopnosti pracovat moderními efektivními metodami, komunikovat v rámci třídy a školy a prezentovat svoji práci navenek. V neposlední řadě učitelé získali i řadu vysoce kvalitních metodických materiálů a pomůcek, ze kterých mohou čerpat inspiraci pro přípravu aktivního vyučování všech školních předmětů, kterými EV v jednotlivých tématech prolíná. Vzájemná setkávání a komunikace zástupců jednotlivých škol a školských zařízení přinesla také sdílení zkušeností a dobré praxe mezi pedagogy.

Namátkou můžeme jmenovat vzdělávací semináře: Lektorské dovednosti, Time management pro pedagoga, Tři kroky k aktivnímu vyučování, Zelený ostrov, Zlatá nit, Barevný rok, Místně zakotvené učení a další. Ve tvořivých dílnách jsme pracovali s přírodními materiály jako je orobinec, vlna, včelí vosk, papír, ale i s drátky nebo odpadovými plasty.

V rámci odborných exkurzí jsme poznávali naše nejbližší okolí a seznamovali jsme se s přírodně zajímavými místy (Ještědský hřeben, Geologie lužického zlomu, Příroda na Frýdlantsku), lidovou architekturou (architektura Lužických hor, Jindřichovice pod Smrkem, Jizerka), historií horských osad někdy již zaniklých (Tři iseriny, Bažinami a močály Jizerských hor) nebo jsme z blízka poznávali, jak se vyrábějí korálky a sklo v malých dílnách nebo větších továrnách (Sklářství – tradice našeho kraje) a také jsme viděli provoz spalovny odpadů Termizo Liberec.

Během uplynulých tří let DIVIZNA zrealizovala celkem 57 vzdělávacích akcí – 25 vzdělávacích seminářů, 13 tvořivých a inspirativních dílen, 3 konference, 3 worhshopy a 13 odborných exkurzí – na kterých proškolila celkem 1059 pedagogů Libereckého kraje, z toho 74 mužů.

Všechny akce v rámci projektu SEV DIVIZNA pedagogům byly podpořeny z Evropského sociálního fondu Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost a z rozpočtu České republiky.

Kontakt:
Lenka Dědková
SEV DIVIZNA při ZOO Liberec
Masarykova 1347/31
460 01 Liberec
tel: 482 712 982
e-mail: dedkova@zooliberec.cz

 

 
Vytvořeno 8.6.2012 11:25:25 | přečteno 1408x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load