EKOFESTIVAL 2008

Asociace ekologických organizací Zelený kruh letos již potřetí pořádá 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí Ekofestival, který se stejně jako vloni uskuteční na náměstí Míru v Praze 2, od 10:00 do 18.30 hod. Partnerem Ekofestivalu bude CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. Záštitu nad akcíi převzala starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Hlavním cílem Ekofestivalu je představit veřejnosti aktivity ekologických nevladních organizací. Formou informačních stánků a doprovodného programu se jich zde představí více než dvěe desítky. Návštěvníci se tak budou moci seznámit se širokou škálou jejich aktivit - od praktické ochrany přirody a krajiny, přes informační aktivity, ekoporadenství, ekovýchovu a vzdělávání, až po watchdogové aktivity, obhajobu zájmu místních lidí a snahu o změny legislativního prostředí ve prospěch zdraví a zdravého životního prostředí každého z nás. Vedle tohoto hlavního programu čeká na návštěvníky i bohatý doprovodný program - hudební a divadelní produkce, prodej ekologických produktů a biobčerstvení, řada her pro děti i dospělé, tombola a v neposlední řadě i dopolední promitání filmu s ekologickou tématikou v nedaleké Základní škole Londýnská.

ikona souboruPOZVÁNKA
ikona souboruPlakát

Letošní ročník Ekofestivalu se z široké palety témat a problémů, jimiž se ekologické nevládní organizace zabývají, zaměří zejména na problematiku městského veřejného prostoru a stále rostoucí spotřeby. Více než 70 procent obyvatel naší republiky žije dnes ve městech. Vedle nesporných výhod, které velké množství obyvatelstva soustředěné na relativně malé ploše přináší, nese sebou zvýšená koncentrace lidí i řadu těžkostí - znečištěné ovzduší a vodu, dopravní zácpy, hluk, degradaci půdy a přírodního prostředí, velké množství odpadů, atd. Domovem městskému člověku nejsou přitom jen jeho pomyslné „čtyři stěny“, ale i místa, ve kterých se každý den pohybuje. Chceme poukázat na to, že pro kvalitu života ve městě je zcela nezbytná přítomnost zelených ploch. „Nejde přitom jen o pozitivní vliv vegetace na ovzduší, mikroklima, míru prašnosti, hladinu hluku či produkci antiseptických látek. I nesouvislé zelené plochy v centru měst - trávníky, stromy, parky - jsou pro kvalitu života ve městě extrémně důležité - vytvářejí totiž potřebná místa k odpočinku, setkání, posezení, k tvorbě a posilování vztahů mezi místními občany“, připomíná významy městské zeleně a veřejných prostor ředitelka pořádající asociace ekologických organizací Zelený kruh Kateřina Ptáčková. Význam kvality života ve městech si přitom dnes uvědomují i investoři, pro které zelené město se spokojenými a zdravými obyvateli představuje výrazné lákadlo.

S životem ve městech plných obchodů a komerčních zón úzce souvisí druhé téma letošního Ekofestivalu - stále rostoucí spotřeba. „Městskému člověku, který nežije v přímém kontaktu s produkcí výrobků na straně jedné a s likvidací odpadů na straně druhé, je dvojnásob důležité připomínat, jak a zejména s jakými nároky na zdroje, věci vznikají a posléze také zanikají,“ shrnula další z poselství Ekofestivalu Adéla Petrová, která se v rámci svého působení v CENII, české informační agentuře životního prostředí, věnuje také problematice ekologicky šetrných výrobků. Informovanost o důsledcích spotřebitelského chování pro životní prostředí a zpětně lidské zdraví je zatím stále velmi malá a stejně tak i povědomí o alternativách k převládajícím výrobním stylům, výrobkům a službám. Jsou to přitom právě spotřebitelé, kdo dnes výraznou měrou ovlivňuje, co se kde v jakém nákladu a s jakými nároky na přírodní zdroje bude vyrábět.

Přijďte 5. června mezi 10. a 18.30 hodinou na náměstí Míru v Praze a dozvíte se víc. Budete moci diskutovat s desítkami pracovníků neziskových organizací, poslechnout si cimbálovku, ochutnat biovíno, vyzkoušet si chůzi po laně, dozvědět se víc o tom, co znamená, že je výrobek „ekologicky šetrný“ a mnohé další. Pokud ještě se svou účastí váháte, prohlédněte si fotogalerii z minulého ročníku festivalu. http://www.zelenykruh.cz/cz/fotogalerie/fotografie-z-ekofestivalu-2007/ .

Těšíme se naviděnou.

Akci podpořili:
Cenia, česká informační agentura životního prostředí
Městská část Praha 2
Hlavní město Praha

Akce se zúčastní: Albio ● Armillaria ● Arnika ● Automat ● Biovína - Diana Benšová ● CENIA, česká informační agentura životního prostředí ● Ekocentrum Podhoubí ● Ekodomov ● Fairtrade ● Greenpeace ● Hnutí Brontosaurus ● Hnutí Duha ● Koniklec ● Konopa - Zelená pumpa ● Konopářský svaz České republiky ● MČ Praha 2 ● Nadace na ochranu zvířat ● Nesehnutí ● Oživení ● Pražské matky ● Rockpoint ● Společnost pro zvířata ● Tereza ● Toulcův Dvůr ● Sluneční žena ● Vinohradská pekárna ● Zelený kruh ● Zvoneček

Pro více informací kontaktujte Renatu Adamovou, renata.adamova@zelenykruh.cz , 222 517 143, www.zelenykruh.cz

Vytvořeno 23.5.2008 11:23:35 | přečteno 1733x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load