Ekostřediska poučila za půl roku 20 000 osob

Na 160 ekovýchovných akcí - přednášek, besed, poznávacích výletů, akcí pro dobrovolníky či ekodnů proběhlo v posledním půlroce v rámci krajského projektu Regionální systém ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje (ORSEJ). Zúčastnilo se jich více než 20 000 osob.

Celkem 8 středisek připravilo 7 velkých ekodnů pro rodiče s dětmi, nechybělo tradiční otevírání studánek, ranní poslouchání ptačího zpěvu, návštěvy přehrad Jizerských hor či geologické přednášky.
Součástí projektu bylo i několik výstav. Největší odezvy se dočkala expozice s i tisícinásobnými zvětšeninami organismů žijícími v půdě. Tu pod názvem Svět pod našima nohama připravilo Vlastivědné muzeu a galerii v České Lípě. Byly vystavovány fotografie a materiály seznamující s invazními rostlinami na Turnovsku či s dalekou přírodou Nové Guiney.
Střediska vydala řadu publikací a metodických materiálů, jejichž cílem je seznamovat širokou veřejnost s regionem a tím přispívat k zvyšování sounáležitosti s místem bydliště. Velmi kladné odezvy se dočkala např. brožurka o přírodních zajímavostech Tanvaldska pod názvem Kámen a voda či průvodce pro cykloturisty seznamující s památnými stromy na Frýdlantsku. Vše je možné získat zdarma ve střediscích projektu ORSEJ či na krajském úřadu.
„Bohatá činnost bude pokračovat i v dalších měsících. Jen namátkou zmíním ekodny pro rodiče s dětmi u příležitosti Dne zvířat a Dne stromů, exkurze na ekofarmy, přednášky o zelené energii a biopotravinách či předvánoční rukodělné dílny. Podrobné informace lze nalézt na www.ekovychovalk.cz,“ přiblížil další pokračování projektu náměstek hejtmana zodpovědný za životní prostředí Radim Zika, jehož resort projekt koordinuje.
Na dvouletý projekt získal Liberecký kraj dotaci z Evropského sociálního fondu v České republice a ze státního rozpočtu, od ministerstva životního prostředí. Cílem projektu je rozvoj 8 regionálních ekovýchovných středisek na území Libereckého kraje, které poskytují poradenství v oblasti ekologie, pořádají ekovýchovné akce a podporují rozvoj dobrovolnictví při ochraně životního prostředí. Projekt bude probíhat do 31. ledna 2008.

Vytvořeno 1.8.2007 7:49:24 | přečteno 1775x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load