Environmentální vzdělávání a výchova v přírodě

NIDM CEV Dřípatka a Sdružení Dřípatka v Prachaticích ve spolupráci s Městem Prachatice , ZŠ Vodňanská ul. Prachatice, krajským koordinátorem EVVO , Národním parkem Šumava a škol. zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka Brno pod záštitou p. H. Rabenhauptové (místostarostky Města Prachatice) Vás srdečně zvou na konferenci k 40. výročí založení Školní přírodní rezervace Pod vyhlídkou ( první v České republice a jedné z nejstarších v Evropě )

29. - 31. května 2007

Určeno: pedagogickým pracovníkům, kteří se zabývají výše uvedenou problematikou ve školní i mimoškolní činnosti ( pracovníci SEV, ČSOP, koordinátoři EVVO na školách, ostatní zájemci…)

Téma : význam a pojetí EVV v přírodě, porovnání představ a zkušeností terénní ekologické výukové programy starší a mladší generace ekopedagogů

Program:

Út - 29.5. odp. - příjezd účastníků do 17 hod,
18 hod. zahájení v CEV Dřípatka, Rumpálova 402, Prachatice návštěva Školní přírodní rezervace Pod vyhlídkou u Zdenic

St. - 30.5. - 9 hod. - celodenní konference v Radničním sále Města Prachatice

referáty:

  • Oldřich Syrovátko: Paměť krajiny
  • Aleš Máchal: Pojetí ekopedagogiky A. Záveského a současná praxe environmentálního vzdělávání
  • Jan Čeřovský/Helena Klimešová: 40 let Školní přírodní rezervace „Pod vyhlídkou“ na pozadí realizace Mezinárodního programu výchovy k péči o ŽP
  • Jiří Kulich: Výuka v terénu - možnosti a meze, příklady a inspirace
  • M. Medek: Terénní pobytové programy - srovnání přístupu v ČR a USA
  • K. Burešová: Využití školních zahrad pro EVV(současný čs. něm. Projekt Zelená třída)
  • Aleš Kočí: Cestička k domovu - projekt k probuzení aktivního zájmu o ŽP, historii a vývoj krajiny
  • Emilie Strejčková: Kontakt městských dětí se živou přírodou
  • Ladislav Řezník: nový park v areálu Hospicu J. Neumanna v Prachaticích

symbolická výsadba ovocných stromů v novém Hospicu partnerskými SEV(Lipka, Chaloupky, Sever)
krátká prohlídka naučné stezky ZŠ Zlatá stezka Prachatice
večerní koncert vážné hudby a dětského souboru Medvíďata k připomenutí osobnosti p. učitele Aleše Záveského

Čt. - 31.5. - exkurze účastníků konference do NP Šumava a Bavorského národního parku v SRN ( Wildniscamp)

Případná změna programu vyhrazena pořadateli

ÚČASTNICKÝ POPLATEK :
se bude platit na místě v hodnotě 35O,-Kč (zahrnuje pouze poplatek za stravu ), ostatní náklady jsou hrazeny

PROSÍME ZÁJEMCE :
vyplnit přiloženou návratku a PÍSEMNĚ ODESLAT NA ADRESU :
CEV Dřípatka , Rumpálova 402 , 383 01 PRACHATICE nejpozději do 11.května 2007,

Návratku potvrdíme zpět e-mailem

!Počet účastníků konference je omezen a účast bude vycházet s pořadníku došlých přihlášek!

PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCI obdrží podrobnější informace na místě a budou mít zajištěné ubytování v prostorách CEV Dřípatka

ikona souboruNávratka

Vytvořeno 2.4.2007 8:33:50 | přečteno 1706x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load