Exkurze do spalovny Termizo

Ekoporadna ORSEJ při Mateřském a dětském centru v Tanvaldě pořádá exkurzi do spalovny Termizo dne 12. dubna od 9 hodin. Počet účastníků je omezen, proto je nutné se přihlásit na tel.č.774825085 do 30.3.2007. Je třeba přijít v bezpečné obuvi! Exkurze je zdarma.

Evropská i česká legislativa věnuje velkou pozornost racionálnímu hospodaření s odpady vzniklými lidskou činností. K dosažení ekologického způsobu nakládání s odpady je potřeba volit následující postupy a priority:

  1. Minimalizace vzniku odpadů vhodnými legislativními kroky.
  2. Třídění odpadů u původce.
  3. Recyklace využitelných surovin včetně kompostování bioodpadu.
  4. Energetické využití vhodných spalitelných odpadů v zařízeních na energetické využití odpadů.
  5. Materiálové využití pevných zbytků po spalování např. ve stavebnictví.
  6. Skládkování těch odpadů, které nelze jinak využít.

Spalovna komunálního odpadu v Liberci je moderním zařízením na energetické využití odpadů. Výstavba spalovny komunálního odpadu v Liberci byla zahájena v roce 1996. Stavbu spalovny financovala společnost TERMIZO a.s. Zařízení je společností TERMIZO a.s. provozováno od roku 1999. Kapacita zařízení je v podstatě od počátku uvedení do provozu naplněna na 95 - 100%.

Dana Hariková, Libuše Novotná - ekoporadna ORSEJ v Tanvaldě

ikona souboruPozvánka na exkurzi do spalovny Termizo

Vytvořeno 23.3.2007 8:44:33 | přečteno 1972x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load