Fotografická výstava Zdeňka Mrkáčka v budově Libereckého kraje

Od 2.9. do 19.9. probíhá ve vstupních prostorách Libereckého kraje fotografická výstava „Zázraky přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj“.

Český ráj patří k reprezentantům české krajiny a k nejcennějším územím u nás svou nezměrnou členitostí zemského povrchu, celkovou pestrostí i unikátním krajinářským propojením výtvorů přírody a člověka. K naznačeným nadčasovým hodnotám patří také velká rozmanitost světa volně žijících druhů zvířat, kterých žije ve zmíněném regionu na 30 000. Vystavený soubor necelých 40 fotografií představuje obyvatele skalních měst, lesů i luk v podobě zástupců různých skupin živočichů od brouků a motýlů až po ptáky a savce. Hlavním smyslem výstavy je připomenout hodnoty přírody našeho domova, důležitost chráněných území, krásu a význam živočichů a jejich právo na život.

Spolupořadatelem výstavy je Správa CHKO Český ráj v Turnově, kde pracuje autor fotografií Dr.Zdeněk Mrkáček jako zoolog. Jako fotograf a kromě jiného i jako ornitolog fotografuje hlavně krajinu a živou přírodu a tyto snímky využívá především při popularizaci přírody a její ochrany. Je autorem více jak 800 přednášek o Českém ráji, desítek exkurzí, knihy „Duše Českého ráje“ a dalších 2 samostatných knih, spoluautorem dalších 7 knih, CD Hlasy přírody Českého ráje a více jak 20 výstav u nás i v zahraničí.

Vytvořeno 4.9.2008 15:47:22 | přečteno 1710x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load