Grantová komise programu Škola pro udržitelný život rozdělila 1 554 829 Kč

V pondělí 5.5.2008 zasedala grantová komise k programu Škola pro udržitelný život, která rozdělila 1 554 829 Kč. Do programu se v letošním roce přihlásilo celkem 47 škol, z toho 18 z Královéhradeckého, 11 z Pardubického, 14 z Libereckého a 4 z Ústeckého kraje, školy mohly získat až 70 000 Kč. Pilotně byl program vyhlášen i pro střediska ekologické výchovy z ostatních krajů, čehož využila 3 střediska.

Nakonec grantová komise vybrala 8 škol z Královéhradeckého, 5 z Pardubického, 7 z Libereckého a 3 z Ústeckého kraje. Projekty středisek ekologické výchovy byly tak kvalitní, že komise rozhodla o podpoře všech.

Grantová komise zasedala ve složení Karin Richterová (SEVER), Michal Veselý (Nadace Partnerství), Jiří Bureš (Ekocentrum PALETA), Aleš Kočí (SEV DIVIZNA), Ivana Švíbková (Toyota Motor Czech), František Mareš (Pojišťovna České spořitelny).

„Letošní novinkou programu byla možnost zapojení pro střediska ekologické výchovy z ostatních krajů republiky.“ - říká Karin Richterová ze střediska SEVER - „Střediska budou realizovat svůj projekt společně s jednou školou, ale samozřejmě musí být zachována všechna kritéria, jako je například spolupráce s komunitou, otevřenost výsledku snažení pro veřejnost, pozitivní změna životního prostředí atd .“

Vybrané školy a jejich projekty:

Královéhradecký kraj
- Základní škola T.G.Masaryka Náchod - Příjďte pobejt! - 59 309 Kč
- Základní škola, Vrchlabí - Otevřené atrium - 53 000 Kč
- Základní škola, Jičín, Železnická 490 - „ 44 “ aneb „Otevření Čtyřlístku kolem Čtyřky do čtyř světových stran vstříc čtyřem krajinám Českého ráje“ - 45 000 Kč
- Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod - Z náměstí až k Slunci - 45 000 Kč
- ZŠ a MŠ Nechanice - Nechanická pěšinková sezona 2008 - 45 000 Kč
- ZŠ a MŠ Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 - Staré a nové hřiště - místo setkávání generací - 59 500 Kč
- Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov - Žijeme tu společně - děláme to pro sebe - 31 000 Kč
- Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěženy - Zahrada v lipové aleji - 70 000 Kč

Pardubický kraj
- Základní škola, Chrast, okres Chrudim - Kdo si hraje nezobí, aneb každý má mít svůj kout… - 70 000 Kč
- Základní škola a Mateřská škola Všeználek, Němčice 114 - Všeználkova zahrádka pro děti a zvířátka - 70 000Kč
- ZŠ a MŠ Perálec 71, okres Chrudim - Pracujeme na zahradě jako pilné včelky - 70 000 Kč
- Základní škola a Waldorfská mateřská škola Staré Ždánice - Zelená oáza - 70 000 Kč
- Speciální základní škola Ústí nad Orlicí - Na kole ke škole - 70 000 Kč

Liberecký kraj
- ISŠ Vysoké nad Jizerou - Revitalizace plochy v areálu školy - 50 000 Kč
- MŠ Průmyslová, Železný Brod - Pojďme si hrát na zahradu - 65 000 Kč
- ZŠ a MŠ Studenec - Naučná stezka ve Studenci - 50 000 Kč
- ZŠ Údolí Kamenice, Tanvald - Údržba a obnova drobných památek v krajině - pomník jako oáza rozmanitého života a odpočinku - 27 000 Kč
- SOŠ Jablonecká, Liberec - Sadovnická úprava okolí školy a internátu - arboretum Jablonecká - 70 000 Kč
- SPŠ technická, Jablonec nad Nisou - Stopy II. světové války - 60 000 Kč
- ZŠ Na Perštýně, Liberec - Školní zahrada - školní hřiště - 60 000 Kč

V roce 2008 byl program „Škola pro udržitelný život“ v Libereckém kraji podpořen Libereckým krajem.

Další informace: Ing. Aleš Kočí, Městské středisko ekologické výchovy při Zoo Liberec - DIVIZNA, e-mail: koci@zooliberec.cz

POSLÁNÍ PROGRAMU
Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí.

Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum a prostřednictvím praktických malých místních projektů. Pomáháme školám a jejich místním partnerům započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce - péči o životní prostředí, stimulaci udržitelného způsobu života, občanské společnosti, mezisektorové spolupráce, účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství, které přinese měřitelné výsledky pro celou komunitu a vytvoří podmínky pro vznik a realizaci místní Agendy 21. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program „Škola pro udržitelný život“ tak poskytuje jak žákům, tak všem, kteří pracují na místní úrovni, potřebné základní znalosti a dovednosti.

Obdobný projekt probíhá i v příhraniční oblasti Polska a Velké Británii.Součástí programu bude i možnost společných seminářů, výměny informací apod.

Generálním sponzorem je TOYOTA Motor Europe.

Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Během 15-ti let své existence podpořila formou nadačních příspěvků ve výši přes 170 miliónů korun už na 1900 projektů nevládních neziskových organizací, škol, obecních úřadů i jednotlivců. Společně s pěti sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership for Sustainable Development.

Společnost Toyota je leaderem ve snižování emisí a zlepšování hospodárnosti provozu vozidel. Vytvořili jsme nejen první sériově vyráběné hybridní vozidlo, ale jsme také na čele vývoje vozidel s pohonnými jednotkami budoucnosti. Náš závazek chránit životní prostředí tím však nekončí. Například zelený komplex Toyota v Kalifornii disponuje jedním z největších komerčních solárních systémů v Severní Americe. Toyota také úzce spolupracuje s nevládními organizacemi jako je Environmental Partnership for Sustainable Develpment.

Vytvořeno 13.5.2008 11:54:59 | přečteno 1824x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load