Jaro pro Zemi 2008 začne tradičně prvním jarním dnem

Ministerstvo životního prostředí letos již podruhé vyhlašuje zastřešující kampaň, nazvanou Jaro pro Zemi. Jejím cílem je pomoci přitáhnout pozornost lidí k ochraně přírody a životního prostředí prostřednictvím propagace desítek akcí a programů, které se pro veřejnost nabízejí v celé České republice. Kampaň Jaro pro Zemi je otevřena všem organizátorům, nezahrnuje pouze akce organizované ministerstvem. Kampaň Jaro pro Zemi 2008 začíná prvním jarním dnem - ; tedy 21. březnem - ; a končí Světovým dnem životního prostředí 5. června.

V pátek 21. března vyhlásí MŽP spolu s Českou geologickou službou výtvarnou soutěž pro děti s názvem Můj kousek Země. Nejvíce akcí se tradičně očekává ve dnech okolo 22. dubna, kdy celý svět slaví Den Země. MŽP se zapojí do některých akcí především v Praze ve Středisku ekologické výchovy hl. města Prahy na Toulcově dvoře. Připravujeme také promítání filmů z MFF Ekofilm pro školy i veřejnost i oslavy Evropského dne Národních parků (24. května). Jaro pro Zemi bude oficiálně ukončeno na Světový den životního prostředí 5.června, kdy budou mj. předány Ceny Josefa Vavrouška, udělované Nadací Partnerství a Nadací Charty 77.

Účast na kampani ministerstvo nabízí školám, nevládním organizacím, obcím i všem dalším, kteří v jarních měsících organizují jakoukoli akci pro veřejnost, zaměřenou na ochranu přírody a životního prostředí. Stačí, když zájemce zašle nejpozději 10 dní před začátkem akce na adresu jaroprozemi@env.cz informaci o akci s údaji o místě jejího konání, obsahu akce a kontaktem na organizátora. Od MŽP získá právo pro akci využívat logo kampaně, v případě zájmu i plakát (do vyčerpání zásob). Informace o všech akcích kampaně Jaro pro Zemi 2008 budou zveřejněny na webových stránkách MŽP. Ministerstvo bude o všech akcích průběžně informovat také média.

Přehled významných dnů pro životní prostředí v jarních měsících 2007:

21. březen - první jarní den
22. březen - Světový den vody
23. březen - Světový den meteorologie
27.březen - Mezinárodní den boje proti hluku
1. duben - Mezinárodní den ptactva
7. duben - Světový den zdraví
22. duben - Den Země
24. duben - Světový den laboratorních zvířat
2. květen - Světový den ptačího zpěvu
22. květen - Mezinárodní den biologické rozmanitosti
24. květen - Evropský den národních parků
5. červen - Světový den životního prostředí

Další informace:

Kalendář akcí na webu Ministerstva životního prostředí

Vytvořeno 21.3.2008 14:29:13 | přečteno 1632x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load