Katalog neziskových organizací z oblasti životního prostředí

Neziskové organizace připravují řadu akcí pro veřejnost, např. Dny Země, oslavy Dne stromů, pečují o cenná území, věnují se ekologické výchově, opravují drobné památky v krajině apod.

Jednou z hlavních priorit resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje je podpora činnosti neziskového sektoru.
Resort se rozhodl vytvořit publikaci, která bude nabízet základní informace o aktivitách neziskových organizací pracujících v oblasti životního prostředí.
Neziskovým organizacím byl zaslán dotazník a z došlých odpovědí byla vytvořena publikace Katalog neziskových organizací Libereckého kraje z oblasti životního prostředí. Text je doplněn doprovodnými fotografiemi.
Protože při organizování různých akcí s neziskovými organizacemi úzce spolupracují také příspěvkové a rozpočtové organizace (muzea, domy dětí a mládeže, správa ochrany přírody), jsou v závěru zařazeny také informace o těchto organizacích.

„Pro rozvoj neziskového sektoru je nezbytné, aby byla veřejnost s jeho prací dostatečně seznámena. V roce 2003 jsme vydali Katalog agrárních subjektů Libereckého kraje. Po dobrých zkušenostech s touto publikací jsme se rozhodli připravit něco obdobného pro neziskové organizace pracující v oblasti životního prostředí,“ řekl k nové publikaci Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky.
Publikace je k dispozici na Krajském úřadu Libereckého kraje u Ing. Lenky Rychtaříkové, tel. 485 226 612.

Ing. Tomáš Komrzý
vedoucí oddělení samosprávy životního prostředí a zemědělství
odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Krajský úřad Libereckého kraje

Vytvořeno 11.5.2006 7:30:14 | přečteno 1532x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load