Kdo nechce přijít o (adventní) věnec

První adventní nedělí začíná církevní rok a začínají přípravy na Vánoce. V oknech se rozsvěcují adventní hvězdy, dětem kupujeme nebo vyrábíme adventní kalendáře, zdobíme dveře adventními věnci - ; jiné jsou se svíčkami a zapalují se postupně o adventních nedělích. Můžeme si je koupit nebo sami vyrobit. Ekoporadna ORSEJ v Tanvaldu zvolila druhou možnost. Adventní věnce si zhotovíme v neděli 2. prosince v prostorách MDC Maják , začneme ve 10 hodin. Svíčky a ozdoby si přineste s sebou.

Samo slovo advent je přejato z latiny, z tvaru ventus od latinského slovesa venire - přicházet. Je spojeno s předponou ad-, tj. ke, k. Z toho vyplývá, že advent je čas naděje s čekáním na příchod Vykupitele, který se má narodit a přinést lidstvu spasení. Ve staré češtině se toto období jmenovalo příštie Páně - příchod Pána - a bylo vyplněno vážným soustředěním a pokáním. Od roku 380 slovem advent označujeme období církevních příprav na vánoční svátky. Bývalo různě dlouhé, od 11. století se ustálilo na čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Adventní věnce se začaly zhotovovat v 19. století a byl to nápad hamburského duchovního Johana Wichera. Zeleň v předvánoční době však už odpradávna nechyběla. Větvičky z chvojí se pokládaly na vánoční stůl nebo se nad něj zavěšovaly. Věřilo se, že přinášejí štěstí, zdraví a úspěch. Zvyk kupovat si pro štěstí jmelí se k nám rozšířil až později z Anglie.

Dana Hariková, Libuše Novotná

ikona souboruPozvánka na akci Kdo nechce přijít o (adventní) věnec

Vytvořeno 12.11.2007 10:16:47 | přečteno 1971x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load