Kraj má svůj atlas životního prostředí

Informací o životním prostředí není nikdy dost. Je samozřejmě nejlepší, když jsou podány názornou a přehlednou formou. Liberecký kraj dlouhodobě využívá geografické informační systémy (GIS) k praktickým činnostem. Vydání Atlasu životního prostředí Libereckého kraje je další možností z jejich širokého uplatnění. Na 44 stranách, v 76 mapách, 25 grafech, 29 tabulkách, na 120 fotografiích a v množství textových boxů je představen stav životního prostředí v regionu.

Atlas je určen nejen odborníkům, ale především žákům 2. stupně základních škol, studentům středních škol, pedagogům, úředníkům a širokému spektru veřejnosti. Komplexně seznamuje se situací v řadě oblastí - jako jsou například odpady, zemědělství, lesy, půda, ovzduší, ale i staré ekologické zátěže či ekologická výchova.

Atlas ŽP, obrázek se otevře v novém okně

Autorský kolektiv ve složení Ing. Irena Košková, Ing. Martin Modrý, PhD. (oba z KÚ LK, odboru rozvoje venkova a životního prostředí) a Mgr. JIří Šmída, PhD. (TU Liberec) kladl velký důraz na vzdělávací funkci atlasu. Autoři se zamýšleli nad vhodnou volbou témat jednotlivých map. V atlase nechybí tabulky statistických údajů, zeměpisné zajímavostí, vysvětlení odborných pojmů či odkazy na tematické webové stránky. Soubory otázek mají za cíl zamyšlení nad daným tématem.

Atlas byl vytištěn v nákladu 12.000 kusů a bude distribuován do škol po celém kraji, případní zájemci si jej mohou vyžádat přímo na odboru rozvoje venkova a životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a v Liberci u Ing. Lenky Rychtaříkové, 12. patro, kanc. 1217, tel.: 485 226 612, e-mail: lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz .

Vytvořeno 23.10.2008 9:47:40 | přečteno 1879x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load