Letos slavíme 50. výročí založení Krkonošského národního parku

Po dlouhém úsilí řady odborníků byl 17. května 1963 založen Krkonošský národní park. V letošním roce tedy slavíme 50. výročí od jeho založení. Součástí oslav bude množství akcí. Plánujeme vydat publikace, které zrekapitulují uplynulé půlstoletí. Krkonošské muzeum ve Vrchlabí nabídne souhrnnou výstavu k tomuto výročí. Hlavní akcí oslav pro veřejnost však bude veřejná oslava 50. narozenin s Koncertem pro Krkonoše, která se uskuteční v pátek 17. května ve Vrchlabí.

"Krkonoše jsou nejstarším národním parkem v České republice," říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. "Historie ochrany zdejší unikátní přírody sahá ale hlouběji do minulosti. Vždyť první přírodní rezervaci vyhlásil hrabě Harrach v Labském dole na Strmé stráni už v roce 1904," doplnil. "Za dobu své existence národní park čelil řadě tlaků, které byly hrozbou pro zdejší křehkou přírodu. Řada z nich skončila v propadlišti dějin. Některé se ale zastavit nepodařilo. Přes to všechno jsou dle mého názoru dnes Krkonoše územím s výraznou přírodovědnou i kulturní hodnotou. Žijí či rostou zde unikátní druhy a současný výzkum ukazuje, že i po několika stoletích vědeckého bádání lze nalézat nové druhy," dodal Hřebačka.

Po celý rok se budeme setkávat s logem 50. výročí Krkonošského národního parku a s kampaní V Krkonoších jsem doma (http://www.krnap.cz/v-krkonosich-jsem-doma/). V květnu plánujeme vydat knihu, která bude mapovat 50 let existence parku a CD se vzpomínkami pamětníků. Součástí oslav bude i odborná mezinárodní konference Horská chráněná území v měnícím se světě, která se uskuteční koncem května. Připraven je seriál soutěží pro posluchače Českého rozhlasu - Radiožurnálu a Česká televize připravuje odvysílání nového dokumentu Krakonošova zahrada o historii KRNAP. Součástí oslav bude i souhrnná výstava o historii národního parku v Krkonošském muzeu.

Hlavním bodem oslav ale bude 17. květen s řadou různých akcí, vystoupení a soutěží pro děti i dospělé po celý den ve Vrchlabí. Vrcholem programu bude odpolední divadelní minifestival a podvečerní Koncert pro Krkonoše, na němž vystoupí skupina The Tap Tap, Dan Bárta a Illustratosphere a Lenka Dusilová s kapelou. Později večer na ně naváže klubový koncert skupiny Cémur Šámur.

Narozeninový koncert

Narozeninové oslavy hravé

Narozeninové oslavy kulturní

Krkonošský národní park byl vyhlášen především pro ochranu jedinečné arkto-alpínské tundry na hřebenech, výrazné stopy zalednění a drsného klimatu, subarktická rašeliniště, rozsáhlé lesní porosty a horské květnaté louky. Ochranu si zaslouží pozůstatky vlivu skandinávského ledovce (glaciální relikty), jako například všivec krkonošský, vrba laponská nebo slavík modráček tundrový, jehož izolovaná populace, čítající pouhých 25–30 párů, hnízdí právě na hřebenech Krkonoš. Unikátem je také například endemické společenstvo – morušková kleč.

Jedinečnost krkonošské přírody si uvědomovali i naši předchůdci. Jan Nepomuk hrabě Harrach zřídil v roce 1904 první krkonošskou rezervaci na Strmé stráni v závěru Labského dolu. Aktivity dalších milovníků krkonošské přírody, mezi které lze zařadit například Josefa Šourka, Zdeňka Pilouse či Jindřicha Ambrože, vyvrcholily v roce 1963 právě vyhlášením Krkonošského národního parku.

Správa KRNAP se snaží zachovat nebo zlepšit přírodní prostřední našeho nejstaršího národního parku. Přispívají k tomu i dlouhodobé ochranářské aktivity Správy KRNAP. Díky možnosti čerpat evropské dotace se Správě KRNAP navíc daří směrovat finanční prostředky do rozvoje turistické infrastruktury, oprav komunikací či do ochranářských opatření.

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný
tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz

Vytvořeno 9.5.2013 8:41:09 | přečteno 1340x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load