Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu

Obecně prospěšná společnost NISA si Vás dovoluje pozvat na cyklus vzdělávacích seminářů na téma „Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu“

Obsahová náplň seminářů:

Obsah vzdělávání je vymezen 2 tématy:
Téma 1 Východiska ochrany přírody a krajiny a jejich naplňování při rozvoji šetrného cestovního ruchu
Téma 2 Zásady trvale udržitelného rozvoje a využívání krajiny a přírodního bohatství pro cestovní ruch

Organizace:

Jednotlivé kurzy jsou pořádány formou třídenního docházkového studia, rozsah jednotlivých dnů je následující:
1.den prezenční kurz 9.00 - 16.00 hodin s přestávkami na občerstvení a oběd
2.den celodenní exkurze do lokality vybrané s ohledem na přednášenou problematiku
3.den prezenční kurz 9.00 - 16.00 hodin s přestávkami na občerstvení a oběd

Náklady:

Náklady na školitele nese organizátor akce za podpory agentury CzechTourism a prostředků z ESF.
Pro účastníky je po celou dobu trvání kurzu zdarma zajištěno dopolední i odpolední občerstvení a oběd, současně je hromadně zajištěna i doprava v rámci exkurze.
Dopravu na prezenční kurz a případné náklady spojené s ubytování si hradí účastníci sami.

Termíny:

Téma 1 22.5. - 24.5.2007 nebo 5.6. - 7.6. 2007
Semináře budou probíhat v obci Rádlo u Jablonce nad Nisou

Téma 2 2.10. - 4.10.2007 nebo 16.10. - 18.10.2007
Místo konání tohoto semináře bude ještě upřesněno

Informace a přihlášky:

Bližší informace a přihlášky je možno získat na www.nisaops.cz nebo na e-mailové adrese iva.huebnerova@seznam.cz, případně na poštovní adrese Nisa o.p.s., Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou.

ikona souboruPřihláška NISA Šetrná turistika

Vytvořeno 25.4.2007 8:33:39 | přečteno 1788x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load