Na krajské ekodny přišlo letos více než 6 000 lidí

Poznávání bezobratlých živočichů, osobní setkání s dravými ptáky, pletení pomlázek, výroba obrázků z koření, projížďky na huculských koních, loutková divadelní představení a spousta dalšího byla letos připravena pro účastníky krajských ekodnů. Akce byly určeny především rodičům s dětmi, ale nejen jim.

Oblíbenost velkých akcí pro aktivní trávení volného času, jejichž cílem je prohlubování ekologického povědomí mezi veřejností, v Libereckém kraji rok od roku stoupá. Oslavy Dne Země v Oldřichově v Hájích, Jablonci nad Nisou či České Lípě, prázdninové ekodny v Sedmihorkách, tradičně pořádaný Den stromů v Oldřichově v Hájích a další přilákaly během roku 2007 více než 6 tisíc návštěvníků.
„Součástí ekodnů byla letos i anketa, jejímž cílem bylo zjistit, co účastníkům na ekodnech chybí, co by změnili na jejich organizaci, co by se mělo určitě zachovat a podobně. Zpětná vazba je vždy důležitá,“ řekl k letošní novince náměstek hejtmana Radim Zika.
Slosovatelné anketní lístky vyplnilo celkem 370 respondentů. Každý z nich měl možnost vyhrát jednu z deseti věcných cen.
Vylosovaní výherci byli 11. prosince pozváni do budovy Libereckého kraje, kde jim byly předány ceny. První cenu - spací pytel do velmi nízkých teplot získala Barbora Šádková z Jablonce nad Nisou. I další ceny byly praktické, výherci si odnesli například cyklistické brašny, kompostér či zajímavé přírodovědné publikace.
„Anketa nám poskytla cenné informace, jak podobné programy v budoucnosti zlepšit. Velmi nás těší, že 97,5 % účastníků odcházelo spokojeno. Účastníci akcí uvítali především možnost blízkého kontaktu se zvířaty a spoustu tvůrčích dílen, prostřednictvím kterých byli do činností aktivně zapojeni, rádi si vyzkoušeli tradiční řemesla a prohloubili své znalosti o přírodě. Několikrát se v dotaznících objevil požadavek, aby byly připravovány také složitější aktivity pro dospělé. Při přípravě akcí v příštím roce budeme na výsledky dotazníkového šetření určitě myslet,“ řekl k výsledkům Radim Zika.
V letošním roce se uskutečnil rekordní počet krajských ekodnů - celkem 10.
Takové množství mohlo proběhnout především díky projektu Libereckého kraje Regionální systém ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu České republiky (MŽP).
Více o proběhlých ekodnech a akcích s ekologickou tématikou nebo akcích, které se teprve budou konat, se můžete dozvědět na www.ekovychovalk.cz.

Vytvořeno 13.12.2007 7:24:10 | přečteno 1639x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load