Na stromě vyrostla přání

Ekoporadna ORSEJ při Mateřském a dětském centru Maják v Tanvaldu uspořádala pro obyvatele Tanvaldu a okolních obcí kampaň STROM PŘÁNÍ. Cílem bylo zjistit názory lidí na úroveň života v místě, kde jsou doma a dát jim možnost vyjádřit se k současnému stavu, ať již pochvalou, kritikou či přáním.

Ideální formou pro taková zjištění je ANKETA. V Městské knihovně v Tanvaldu byl umístěn velký strom, na který mohl kdokoliv umístit svůj vzkaz, připomínku, či konkrétní návrh, jak prostředí, ve kterém žijeme, zlepšit. Pod stromem byla také krabice, do které bylo možno lístek vhodit. Stal se součástí výstavy ekologického projektu Masarykovy základní školy v Tanvaldu nazvaného OBEJMI STROM, OBEJME I TEBE, stejně tak jako se výtvarná soutěž stala součástí kampaně STROM PŘÁNÍ. Výstava byla zahájena 29.5. 2006 a trvala do konce školního roku. Výstavní prostor umožnil shlédnout akci široké veřejnosti. Strom přání zde zůstal ještě i po ukončení žákovské výstavy a k tématu kvality života v Tanvaldu se mohli občané vyjadřovat až do konce kalendářního roku 2006.

Někteří žáci Masarykovy školy nakreslili v rámci kampaně ekoporadny ORSEJ své konkrétní představy o tom, co by mělo stát na místě zbořeného Titaniku v sousedství autobusového nádraží. Děti by si (za předpokladu, že by byl zbourán ještě i zbývající oku nelahodící dům) samozřejmě přály hřiště, na kterém by mohly provozovat moderní pohybové aktivity. Ve svých nákresech nezapomínají ani na rychlé občerstvení a místo k odpočinku. Našla se i aktivní děvčata, která uspořádala anketu na stejné téma a přímo na autobusovém nádraží se zeptala 50 lidí na jejich názor. Více než polovina dotázaných (31) dívkám nápad s hřištěm schválila. Literárně nadaní studenti zase napsali o svých představách o životě ve městě slohovou práci.

Strom přání a krabice pod ním prozradily, že obyvatelům Tanvaldu není lhostejné, v jakých podmínkách žijí. Nejvíce lidí, 42,23 %, se vyjádřilo k tomu, co ve městě postrádají. S velkou převahou vyhrál skatepark. O tom, že v Tanvaldu je co vylepšovat, je přesvědčeno 16 % obyvatel. Stejného počtu dosáhly pochvaly, protesty a různé připomínky. Sympatické je zjištění, že mnozí vážně přemýšlejí o vztahu člověka k přírodě a k životnímu prostředí, i když by se na první pohled mohlo zdát, že 11,6 získaných % je málo. Hlasy volající po zřízení nových parků, květinových úprav či rozmístění dalších odpadkových košů (celkem 13) jsou totiž započítány na jiném místě (Co by se v Tanvaldě mělo zlepšit). Zbylá „obyčejná“ přání - 10,67 %, by mohli mít občané jakéhokoliv města. Přestože některá z nich vypadají jako recese, mají i ona svou váhu. Vždyť např. „být spokojená“ pro mnohé znamená žít ve městě, kde mohou uspokojovat své pracovní, kulturní i sportovní zájmy.

„Strom přání“ byl umístěn v budově, kde se kromě knihovny nachází i Úřad práce, Sociální odbor MěÚ a také Finanční úřad. Denně tudy prochází hodně lidí a kampaň upoutala pozornost mnohých z nich. Na vystavené práce se chodili dívat také rodinní příslušníci mladých výtvarníků. Svou troškou do mlýna přispěla i ZŠ z Velkých Hamrů obrázky stromů, které namalovali tehdejší prvňáčci a které byly k vidění ve vstupní hale Majáku. Sečteme-li účastníky ankety ekoporadny ORSEJ spolu s respondenty žákovské ankety, autory i návštěvníky obou výstav + vypracované plány dětí na zlepšení vzhledu autobusového nádraží a žákovské slohové práce, zjistíme, že kampaň oslovila více jak pětistovku lidí.Výsledky ankety STROM PŘÁNÍ budou předloženy městskému zastupitelstvu. Jestliže s nimi budou ochotni dále pracovat, byla akce ekoporadny ORSEJ úspěšná. Do jaké míry, to ukáže čas. Již dnes však můžeme pochválit spolupráci s Masarykovou základní školou a s Městskou knihovnou a děláme to velice rády.

Koordinátor ekoporadny Dana Hariková, asistent Libuše Novotná

Vyhodnocení ankety ke kampani STROM PŘÁNÍ

CO LIDEM V TANVALDĚ CHYBÍ

Sportovní zařízení

Skatepark 25
Horolezecká stěna9
Hřiště pro malé děti - pískoviště, prolézačky, kolotoč 3
Bazén (krytý) 9
Aquapark 3
Hokejový stadion1
Cyklostezky a terénní dráha pro kola 2
Větší tribuna na fotbal. hřišti 1
Jízdárna, jezdecké centrum 2

Zařízení pro nesportovní vyžití mládeže

Diskotéka, kluby, bar 10
Dům, ve kterém by bylo vše, co bývá na poutích1

Obchody

Obchodní centrum 2
Značkové obchody (namísto vietnamských) 2
Mc Donald, KFC, Kaufland, Hypernova 3
Myslivecká prodejna 1
Cukrárna na sídlišti 1
Sex shop 2
Zoo 1
Útulek pro psy 1
Další márnice (pro velký počet starých lidí v Tanvaldě) 1
Pláž 1
Automaty na cigarety 3
Nicht club3

celkem 87

Hlasy proti stavbě dalších supermarketů celkem 3

CO BY SE V TANVALDĚ MOHLO ZLEPŠIT

Vylepšit koupaliště (postavit tobogán) 4
Opravit domy 3
Opravit silnice 2
Vybudovat podchod 2
Více přechodů pro chodce - i na Výšině a Šumburku 2
Schůdnější cesty pro kočárky a vozíčkáře 1
Vylepšit vzhled autobusového nádraží4
Více parků, více květin, opravit lavičky 10
Upravit park na Šumburku pod školou2
Umístit po městě více odpadkových košů 3

celkem 33

Vystěhovat Romy z města celkem 9

celkem 9


V lepší budoucnost Tanvaldu nevěří 1
Nechce tu žít1
Chce tu žít, ale pouze když se přistěhuje Robin 1

celkem 3

CO BY SE MĚLO UDĚLAT PRO LIDI

Obnovit PAPÍRNICTVÍ u vlakové zastávky 4
Prodloužit pracovní dobu v papírnictví do 18. hodin 2
Prodloužit pracovní dobu lékařů a zubařů alespoň
1x za 14 dní do 18 hodin 1

celkem 7

PŘÍRODA, EKOLOGIE

Nekácet stromy6
Vysázet více stromů 4
Vybudovat lesní stezky 2
Projevovat větší úctu k přírodě 5
Aby bylo méně škůdců stromů 1
Nevyhazovat odpadky do lesa 2
Méně aut na silnicích 4

celkem 24

POCHVALY:

Veřejné WC 1
DDM Ulita 1
Technické služby za úklid města 1
Tanvald je hezké město 3

celkem 6

ČEHO JE MÁLO a mělo by být víc :

sladkostí 1
poutí 1

ČEHO JE DOST a mělo by být méně:

přestupků 1
bouraček a rvaček 1
odpadu a nepořádku1

celkem 5

„OBYČEJNÁ LIDSKÁ“ PŘÁNÍ

Kdo má přijet do Tanvaldu:

Ježíšek 1
Václav Klaus 1
Aleš Burket 1
Landa 2
Green Day 1
Česká fotbalová reprezentace 1
Váč 1

Co se školy týká:

aby vybuchla 2
ať jsou delší prázdniny 1
aby odpadly 4 hodiny1
ať se zruší tělesná a hudební výchova 1

Touhy:

vlastnit počítač 2
abych byla spokojená 1
aby mě můj kluk nikdy neopustil 1
ať se můj kluk přistěhuje do Tanvaldu 1
aby byli řidiči autobusů na lidi příjemnější 1
„Chlast, sex, více chlapů“ (citát) 2
alkohol dostupný pro „náctileté“ 1

celkem 22

Nezařaditelná (= nesrozumitelná) přání celkem 7

DOHROMADY CELKEM 206 PŘÁNÍ

S H R N U T Í : 206 hlasů = 100%

  • 1. místo CO V TANVALDĚ CHYBÍ 87 hlasů 42,23 %
    (z toho téměř třetina pro skatepark)
  • 2.- 3. místo CO BY SE MĚLO ZLEPŠIT 33 hlasů 16,01 %

RŮZNÉ (pochvaly, protesty, připomínky) 33 hlasů 16,01 %

  • 4. místo PŘÍRODA, EKOLOGIE 24 hlasů 11,65 %
  • 5. místo „OBYČEJNÁ“ PŘÁNÍ 22 hlasů 10,67 %
  • 6. místo nezařaditelné příspěvky (= nesrozumitelné) 7 hlasů 3, 39 %

99,96 %

Vytvořeno 28.3.2007 10:46:24 | přečteno 2309x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load