Nadace Partnerství přijímá granty určené na péči o krajinu

Až do 30. května mohou občanská sdružení, obce, školy i jednotlivci žádat o granty zaměřené na ochranu krajinného rázu, kulturních a přírodních hodnot krajiny, výsadby stromů podél stezek Greenways či úpravu mobiliáře stezek. Žádaná částka může dosáhnout 60 až 150 tisíc korun podle zaměření projektu, mezi ty úspěšné bude rozděleno 1,5 miliónu korun. Program Strom života podporuje třetím rokem společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 6,2 milionu korun.

Granty s názvem „Pro přírodu“ a „Stromy pro stezky“ jsou udělovány od roku 2006. Během dvou let se podařilo podpořit celkem 71 žádajících z celé České republiky částkou přes 3,7 milionů korun. „Úspěšné žádosti upozorňují na nutnost zachování přírodní biodiverzity, hledají nové či obnovují tradiční postupy péče o krajinu. Zaměřují se ale i na posílení místní ekonomiky a rozvoj šetrné regionální turistiky. O tu má stále větší zájem i široká veřejnost,“ shrnujezákladní motivace i úspěchy dvouleté existence obou grantových programů Radim Cenek.

„Mezi projekty rozdělíme tentokrát více než 1,5 miliónu korun. Při hodnocení žádostí posuzujeme mimo jiné míru zapojení vlastníků pozemků a další veřejnosti do přípravy i realizace projektu, ekologicko-stabilizační funkce navržených řešení, hospodárné sestavení rozpočtu, při výsadbách pak výběr stanovištně vhodných dřevin,“ doplnil Radim Cenek. Více informací, včetně zprávy o tom, jaké projekty byly v minulosti podpořeny, najdou zájemci na www.stromzivota.cz/granty .

kontakt:
Granty Pro přírodu:
Radim Cenek, Nadace Partnerství, tel.: 515 903 115, e-mail: radim.cenek@nap.cz

Granty Stromy pro stezky: Juraj Flamik, Nadace Partnerství, tel.: 515 903 117, e-mail: juraj.flamik@nap.cz

Zdroj: Nadace partnerství, www.nadacepartnerstvi.cz

Vytvořeno 23.4.2008 13:59:00 | přečteno 1609x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load