Národní kolo ekologické olympiády bylo v Oldřichově v Hájích

Pořádání ekologických olympiád středních škol má dlouholetou tradici. Letos proběhl již 13. ročník této celostátní soutěže a národní kolo se poprvé uskutečnilo v Libereckém kraji! Proběhlo od 7. do 11. května v areálu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje v Oldřichově v Hájích a jeho okolí a nad jeho konáním převzal záštitu starosta Tanvaldu a krajský zastupitel Petr Polák.


Olympiáda je určena pro studenty gymnázií a odborných škol. Jejím cílem je porovnávání znalostí a dovedností z oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí,“ řekl náměstek hejtmana Radim Zika, jehož resort akci připravil ve spolupráci s 36. Základní organizací Českého svazu ochránců přírody při Správě CHKO Jizerské hory a řadou dalších organizací.


Národní kolo završilo krajská kola. Celkem 11 tříčlenných týmů, vítězů krajských kol, mělo po absolvování teoretického testu za úkol zhodnotit plán péče o přírodní rezervaci Vápenný vrch u Raspenavy a navrhnout další opatření k revitalizaci tohoto území. Svá řešení soutěžící obhajovali před odbornou porotou. Zápolení bylo velmi vyrovnané a výsledky velmi těsné. Na prvním místě se nakonec umístili reprezentanti Libereckého kraje - studenti Podještědského gymnázia Liberec.


Pro účastníky byl připraven také bohatý doprovodný program. Vedle exkurse do Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny to byl i pravý Jizerský country bál. „Realizace národního kola této významné soutěže v našem kraji mimo jiné přispěla k prezentaci úspěšně fungujícího systému ekologické výchovy v Libereckém kraji,“ doplnil Zika. Liberecký kraj byl pořádáním národního kola pověřen na základě velmi úspěšných krajských kol. Ta měla vedle vysoké úrovně jednu z nejvyšších účastí soutěžících v republice.
Vytvořeno 13.5.2008 11:40:03 | přečteno 1585x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load