Nový odborný časopis Envigogika

Nový odborný časopis pro podporu environmentálního vzdělávání - ; Envigogika vydává Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

Časopis vychází třikrát ročně v elektronické podobě. Je dostupný na internetové adrese http://envigogika.cuni.cz/. Stěžejní příspěvky podléhají recenznímu řízení. Envigogika rovněž nabízí čtenářům recenze publikací či studií, novinky v oboru nebo otevřený prostor pro diskusi v rubrice Mlýn. Smyslem vzniku tohoto periodika je především podpora odborného dialogu v široké interdisciplinární oblasti environmentálního vzdělávání - ohledávání filozofických, psychologických, sociologických, pedagogických a dalších jeho aspektů. Přináší však i podněty potřebné pro růst kvality vzdělávání v praxi.

V hojně naplněné rubrice recenzí knih a odborných studií se už začala rozvíjet diskuse čtenářů. Kromě toho zde je dostupný bohatý systém přímých odkazů na zdroje. Nechybí ani novinky a upozornění na chystané akce v oboru a atraktivně naplněná rubrika na pomoc autorům, kde má každý možnost rozvíjet své autorské schopnosti; jde o oblast vzdělávání, která je v ČR dosud poměrně zanedbaná. Vše se odehrává v uživatelsky přátelském softwarovém prostředí.

Na stránkách Envigogiky se tedy otevírá prostor pro kritickou reflexi důležitých, nově se objevujících témat, a také pole příležitostí pro vznik nových výzkumných směrů a oborů. Podrobnější programové prohlášení lze nalézt v Informacích o časopise na internetové adrese časopisu. Zde najdete také údaje o jeho širším zázemí, struktuře a redakčních pravidlech.

Envigogika vychází třikrát ročně, a to v dubnu, srpnu a prosinci. Obsah aktuálního čísla bude vždy shrnut a začleněn ve formě dvojlistu do Bedrníku, tištěného časopisu pro ekogramotnost, který je distribuován především učitelům z praxe. Vydává ho Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Příspěvky do Envigogiky se přijímají průběžně. Pro zveřejnění v recenzované rubrice je však třeba počítat s recenzním řízením trvajícím několik týdnů. Nezávazným tématem čísla 1/2007 je ekologická či environmentální etika, dále bude pozornost věnována problému interdisciplinarity v teorii i vzdělávací praxi.. Příspěvky do recenzované rubriky tohoto čísla je potřeba odeslat do konce února.

Vytvořeno 28.2.2007 9:07:22 | přečteno 2347x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load