O Mrkvičku je zájem

foto

Ve kterém věku je nejlepší začít s ekologickou výchovou? Určitě co nejdříve. Tento názor resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Libereckého kraje vedl na podzim roku 2004 ke vzniku projektu Mrkvička.

Ekologická výchova na základních školách je podporována prostřednictvím celorepublikového projektu MRKEV, který vznikl již v roce 2001. Ze strany mateřských škol je o ekologickou výchovu velký zájem a učitelky mají dostatek prostoru se jí věnovat. Projekt, který by poskytoval služby jako MRKEV základním školám, však pro mateřské školy chyběl,“ přiblížil důvod vzniku náměstek hejtmana Radim Zika. „Mrkvička za více než 3 roky své existence zcela přesvědčila o svém opodstatnění. Jsem si jist, že finanční prostředky do ní vkládané jsou velmi dobře investované. Vedle krajských prostředků v rozsahu cca 100.000,- Kč ročně se nám podařilo získat již několik grantů,“ doplnil Zika.

Projekt inspiroval k něčemu obdobnému i další kraje. Na podzim loňského roku podniklo Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina první kroky k tomu, aby projekt probíhal po celé České republice.

Co vlastně Mrkvička mateřským školám nabízí?

Cílem projektu je nabídnout pestrou škálu kvalitních aktivit pro podporu a rozvoj ekologické výchovy. Školky dostávají informace o nových publikacích, pomůckách a zajímavých akcích či například o možnostech vzdělávání pedagogů a finančních prostředcích, o které je možné na podporu ekologické výchovy v mateřské škole požádat.

Jsou připravovány vzdělávací akce, jejichž témata jsou předem s pedagogy konzultována. Loni se těšilo velkému zájmu například Využití divadelně-dramatických prvků jako motivace k ekologické výchově či Ekovýchovný den v MŠ.

Důležité je seznamování s nabídkou středisek ekologické výchovy, možnostmi na výlet či s prací mateřských škol, kde ekologická výchova již funguje.

Každoročně je připravována „mrkvičková konference“ s řadou praktických příspěvků.

V rámci projektu získávají školky řadu publikací a metodických materiálů zdarma, připravované vzdělávací aktivity i samotné členství v projektu byly dosud také bezplatné.

A co je připravováno na letošní rok?

Vedle pravidelné rozesílky informací, pomůcek a metodických materiálů proběhne praktický seminář o využití školních zahrad pro ekologickou výchovu či cyklus seminářů Respektovat a být respektován, jehož cílem je výchova k odpovědnosti. „Mrkvičková konference“ bude vzhledem k potřebě dostatečného prostoru pro praktické příspěvky poprvé dvoudenní.

„Mrkvička by určitě nebyla tak úspěšná bez spolupráce s neziskovými organizacemi pracujícími v oblasti ekologické výchovy. U jejího vzniku stála Společnost pro Lužické hory, se kterou spolupracujeme dodnes. Od ledna 2007 převzala největší díl práce naše příspěvková organizace STŘEVLIK. Především díky nim je do projektu zapojeno 65 organizací,“ zdůraznil důležité spolupracovníky Zika.

A jak se do projektu zapojit?

Průběžné informace a přihlášky naleznete na www.strevlik.cz , pod odkazem MRKVIČKA nebo u Ing. Terezy Bezděkové, Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, tel.: 482 360 011, e-mail: tereza.bezdekova@strevlik.cz .

Vytvořeno 18.2.2008 16:10:20 | přečteno 1645x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load