Odpadové hospodářství na internetu

Screen OH0651018

Chcete získat informace o nakládání s odpady na území Libereckého kraje? Hledání vám mohou od letošního října výrazně usnadnit dvě nové internetové aplikace resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky.

Kraj má zákonnou povinnost zveřejňovat seznam subjektů, kterým udělil souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů (tzv. osoby oprávněné k převzetí odpadu do svého vlastnictví). Tento seznam byl dosud zveřejněn na webové stránce odboru, která je věnována odpadovému hospodářství: http://odpady.kraj-lbc.cz a to formou pravidelně aktualizovaného PDF dokumentu. Nová aplikace, kterou lze nalézt na tomto webu pod odkazem „Přehled zařízení k nakládání s odpady - vyhledávání“ umožňuje mnohem víc. V první řadě je propojena přímo s databází rozhodnutí (tj. udělených souhlasů), a lze v ní tedy nalézt seznam oprávněných osob, který je v daném okamžiku aktuální. Vedle toho systém umožňuje vyhledávat oprávněné osoby podle konkrétního druhu odpadu, který původci vznikl. Je zde možné vyhledávat i dle typu zařízení (kódy jsou vysvětleny v podobě srozumitelné i pro laickou veřejnost). Uživatel má rovněž možnost si sám vyhledávací podmínky nadefinovat. Vyhledávání lze zadat v členění na základní územní jednotku. Přímý odkaz na aplikaci je: http://www.kraj-lbc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/.

Obdobnou funkčnost má mapová aplikace, kterou lze nalézt na adrese http://odpadymapy.kraj-lbc.cz. Aplikace obsahuje v textové části seznam platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství, odkazy na důležité subjekty a prezentuje také závazný dokument kraje - Plán odpadového hospodářství. Textové dokumenty jsou navíc provázány s databází i mapovou částí aplikace, která je realizována prostřednictvím mapového serveru životního prostředí. Je možné vyhledávat oběma směry - z textu do mapy i z mapy zpět do seznamů osob oprávněných k nakládání s odpady. V mapové části lze nalézt také data starých ekologických zátěží a zajímavé mapky k třídění různých druhů odpadů.

„Cílem aplikací je nabídnout aktuální informace z oblasti odpadového hospodářství co nejjednodušším a nejpřehlednějším způsobem. Věřím, že se nám to podařilo. Aplikace jsou všem přístupné, není nutné se přihlašovat přes heslo,“ doplnil Radim Zika, náměstek hejtmana zodpovědný za resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky.

Vytvořeno 23.10.2006 9:31:40 | přečteno 1661x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load