Oslavy Dne stromů

DEN STROMU 2006   FOTO

Poprvé byl Den stromů slaven v Nebrasce roku 1872. Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum oslav je ve světě různé. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat.

V Čechách byly Svazem spolků okrašlovacích pořádány Stromové slavnosti poprvé ve větší míře v roce 1906. „V rámci oslav Dne stromů 2006 proběhne v areálu ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích celodenní program pro děti a rodiče. Pro účastníky bude připravena řada tvůrčích dílniček, ve kterých si budou moci vyzkoušet práci s přírodními materiály a ověřit si své znalosti o přírodě,“ přiblížil program akce náměstek hejtmana zodpovědný za životní prostředí Radim Zika.
Návštěvníci akce, která proběhne v sobotu 21. října od 10.00 hod. do 16.00 hod., si budou moci vyzkoušet např. různé zábavné kvízy či smyslové aktivity. Budou si moci zakoupit svůj strom a vysadit jej v oldřichovském lese, shlédnout dětské divadelní představení nebo navštívit naučnou stezku „Oldřichovské háje a skály.“
Akce proběhne v rámci krajského projektu Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje (ORSEJ), který byl podpořen z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky, (Ministerstvo životního prostředí ČR) a Evropského sociálního fondu v ČR.

Vytvořeno 21.9.2006 10:25:06 | přečteno 1575x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load