Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody vyhlašují výběrové řízení pro subdodavatele veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí - ; Plnění vybraných úkolů Akčního plánu Státního programu EVVO nestátními neziskovými subjekty v letech 2005 - ;2007.

Výběrové řízení je členěno do čtyřech oblastí - modulů:

(1) Ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol
(2) Vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol v oblasti EVVO
(3) Vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti EVVO
(4) Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO

Do výběrového řízení se mohou hlásit nestátní neziskové organizace, které mají ve stanovách nebo obdobném dokumentu uvedenu jako jednu z hlavních činností ekologickou (environmentální) výchovu.

Organizace, které uspějí ve výběrovém řízení, budou zařazeni do programu Národní síť středisek ekologické výchovy, v rámci kterého budou moci vykazovat vzdělávací a osvětové akce odpovídající zmíněným modulům. Na základě výkazů a při splnění stanovených podmínek jim budou za tyto činnosti vypláceny finanční úhrady.

Text výběrového řízení včetně přihlášky je k dispozici na internetové adrese www.narodnisit.cz nebo je možné si je vyžádat na e-mailové adrese info@narodnisit.cz, případně telefonu 234 621 386 a 776 687 411. Prostřednictvím všech kontaktů Vám rádi zodpovíme i případné dotazy.

Uzávěrka přihlášek je 15. května 2007 ve 12.00.

ORGANIZACE ZAPOJENÉ DO PROGRAMU NSSEV V ROCE 2006

Organizace zapojené do programu v roce 2006 nabídku nepodávají, bude s nimi uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém budou specifikovány podmínky plnění zakázky pro rok 2007. Výjimku tvoří organizace, které mají zájem zapojit se do dalších modulů, na které nemají uzavřenu smlouvu z loňského roku. Tyto organizace podají přihlášku a splní všechny podmínky stanovené v textu Výběrového řízení.

Za vyhlašovatele

Václav Broukal, garant programu Národní síť SEV

Národní síť středisek ekologické výchovy
Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel/fax: +420 234 621 386
E-mail: info@narodnisit.cz
web: www.narodnisit.cz

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
Telefon: +420 234 621 386
E-mail: info@pavucina-sev.cz
Internet: www.pavucina-sev.cz

Vytvořeno 24.4.2007 12:31:00 | přečteno 1488x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load