Padesát tisíc z prodeje kalendářů půjde na výsadby v Jizerských horách

Již třetím rokem mohli lidé pomoci Jizerským horám zakoupením kalendáře Zaostřeno na Jizerky. Ten vznikl ze stejnojmenné fotografické soutěže a výtěžek z jeho prodeje ve výši skoro 50 000,- Kč bude použit na výsadby původních druhů dřevin do Jizerských hor.

Jsem velice rád, že o letošní kalendář byl obrovský zájem a z 1000 vytištěných kusů jich zbylo už jen pár posledních“, řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace.

Celkový rozpočet záměru výsadeb ve výši necelých 4 miliónů korun pokryje z větší části dotace z EU, kde projekt v rámci výzvy uspěl jakožto nejlépe hodnocený. Vysázeno bude do roku 2015 necelých 90 000 sazenic na více než 331 ha lesa. I přes tento veliký úspěch, bez kterého by byl projekt nemyslitelný, musí Nadace každý rok získat cca 100 000,- Kč na uhrazení vlastního spolupodílu.

V loňském roce byla zahájena samotná realizaci projektu. Konkrétně se jednalo o výsadby, budování oplocenek, zimní nátěry proti okusu zvěří, hnojení nových sazenic a rekonstrukci původních porostů. K dnešnímu dni je v zemi již 38 370 nových stromků a vybudováno je také 5 317m oplocenek, které je chrání. „Celý projekt je tedy na dobré cestě a věříme, že se nám ho podaří úspěšně dotáhnout do zdárného konce. Zde patří veliké poděkování právě všem dárců, neboť bez nich by byl projekt jen velice těžko realizovatelný“, doplnil Petrovský.

Kalendář není jediné místo, kde si mohou lidé fotografie z Jizerských hor prohlédnout. Z širšího výběru vznikla i putovní výstava, která je v lednu k vidění ve vestibulu radnice ve Frýdlantu v Čechách. Samotné snímky, ze kterých odborná porota vybírala, zasílali fotografové v rámci fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky. „Celý koncept soutěže se nám daří rozvíjet a i pro tento rok jsme se rozhodli pro její pokračování. Věřím, že se opět sejdou nejen krásné fotografie, ale že se také podaří získat prostředky na projekty pomáhající Jizerským horám“, uzavřel Petrovský. Nadace připravuje i další projekty, které by mohly přinést do roku 2015 do Jizerských hor dohromady až 18 miliónů Kč.

Více informací:
Ondřej Petrovský
ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Vytvořeno 30.1.2014 16:09:17 | přečteno 1605x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load