Poslední šance zúčastnit se fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky

Už jen do pátku 7.6. 2013 je možné se zúčastnit fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky, kterou pořádá Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Každý autor může zaslat až 4 fotografie s tématikou Jizerských hor. Pro účast ve fotosoutěži je třeba zaslat fotografe jak na emailovou adresu jizerky@ecn.cz, tak i v papírové formě na adresu kanceláře (Matoušova 453, 460 01 Liberec 3). Na vítěze, které vybere odborná porota, čekají hodnotné ceny v podobě fotoaparátů od firmy Canon. Nejlepší snímky se objeví v kalendáři Zaostřeno na Jizerky 2014. Po dobu letních prázdnin bude probíhat také hlasování široké veřejnosti na internetových stránkách. Výtěžek z výstavy a prodeje kalendářů bude použit na výsadby původních druhů dřevin v Jizerských horách. Podrobná pravidla a pokyny naleznete na webových stránkách www.jizerky.ecn.cz. Pro inspiraci vám přinášíme malou ochutnávku.

"Naším cílem je ukázat krajinu i život v Jizerských horách prostřednictvím objektivů fotoaparátů široké veřejnosti. Přesvědčili jsme se, že mezi lidmi je řada kvalitních fotografů, kteří se rádi svými snímky pochlubí. Myslíme si, že pozornost, která se věnovala těmto horám v minulosti, by neměla polevovat. Lidé nesmí zapomínat, že ekologická katastrofa, která Jizerské hory postihla, se může opakovat. Pouze cílenou a dlouhodobou péčí se může les stabilizovat a postupně se vrátit k původnímu stavu. A právě proto půjde výtěžek z této výstavy a prodeje kalendářů opět na projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů, který má za cíl vnášet do porostů původní druhy dřevin a zvýšit druhovou skladbu lesních porostů," řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace.

Více informací:
Ondřej Petrovský
ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503
e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v Libereckém kraji. Podnětem k jejímu založení bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech. Při zrodu Nadace sehrály důležitou roli i bývalí ministři životního prostředí Josef Vavroušek, Bedřich Moldan a Ivan Dejmal. Hlavním posláním je podpora obnovy přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších lesních ekosystémů a harmonické krajiny. Naplňování tohoto záměru se neobešlo bez osvětových programů, seznamujících obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala Nadace zatím zhruba 15 mil. Kč.

Vytvořeno 30.5.2013 15:24:33 | přečteno 1901x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load