Pouze měsíc propagace biopotravin nestačí

zelenina

Máme za sebou září, které bylo již podruhé vyhlášeno Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO Měsícem biopotravin. Během třiceti dnů se představilo v rámci „dnů otevřených dveří“ na desítky ekologických farem a řada bioprodejen nabízela zvýhodněné nákupy a ochutnávky biopotravin. Cílem bylo seznámit širokou veřejnost nejen s potravinami produkovanými k přírodě šetrným způsobem, ale i s místy, kde se mohou na vlastní oči přesvědčit, jak tyto zdravější potraviny vznikají. Zdaleka ne všichni lidé mají jasnou představu, jaký je rozdíl mezi potravinami z konvenčního (běžného) a ekologického zemědělství a akce v rámci kampaně jim měly co nepraktičtější formou tyto rozdíly ukázat.

Podle průzkumů vzrostl obrat s biopotravinami na českém trhu za rok 2005 o 30 %. Přesto se biopotraviny podílely na konci loňského roku na celkové spotřebě potravin zanedbatelnými 0,18 %. Ve srovnání se západní Evropou jsou to jen 3 až 4 % spotřeby na obyvatele a rok.

Jak je to s dostupností bioproduktů a biopotravin v Libereckém kraji? „Agrární komora eviduje celkem 53 subjektů ekologického zemědělství. Není to málo, ale dostupnost biopotravin v obchodech tomu neodpovídá. Bioprodukty je možné koupit v několika málo obchodech větších obchodních řetězců. Jejich sortiment však v současné době zahrnuje pouze několik základních biopotravin. Stále platí pravidlo, že chce-li někdo žít opravdu „bio“, musí se obrátit na internet. Na internetu je v současné době zastoupeno 8 dodavatelů, kteří nabízejí bioprodukty široké škály. Další možností jsou pro konečného spotřebitele ekofarmy v okolí (seznam lze najít na www.biospotrebitel.cz) a odebírání produktů přímo „ze dvora.“ Vyšší poptávka po biopotravinách povede samozřejmě k rozvoji ekologického zemědělství a k zvýšené nabídce obchodů,“ odpověděl na otázku náměstek hejtmana Radim Zika, který má ve svém resortu životní prostředí i zemědělství.

Měsíc biopotravin skončil, ale občané Libereckého kraje mají možnost se seznamovat s ekologickým zemědělstvím a biopotravinami nadále. Ekoporadna při Domu dětí a mládeže Vikýř v Jablonci nad Nisou zřízená v rámci krajského projektu ORSEJ se věnuje osvětě o biopotravinách a zdravém stravování celoročně.

Jednou měsíčně, vždy v sobotu, je možné se v ekoporadně naučit vařit zdravá jídla. Průběžně jsou připravovány různorodé akce - tento měsíc 14. října se můžete například zúčastnit exkurse na ekofarmu Filoun v Plavech u Tanvaldu (přihlášky u Gabriely Šťastné, tel. 774 825 084). Podívat se, jak taková farma funguje a jak se vyrábí bioprodukty z kravského mléka. Součástí kampaně je anketa „Jíst s rozumem, aneb možnosti tu jsou.“ Anketní lístek lze vyplnit na akcích či na www.ekovychovalk.cz (zde můžete najít i další informace o exkursi a dalších akcích).

„Aktivity probíhají v rámci krajského projektu Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje (ORSEJ), který byl podpořen z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky, od ministerstva životního prostředí, a Evropského sociálního fondu v ČR,“ dodal Zika.

Vytvořeno 21.9.2006 10:19:21 | přečteno 1625x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load