Pozvánka na konferenci o biomase

Schránka03Schránka01Schránka02

Liberecký kraj ve spolupráci se svazkem měst Malý trojúhelník pořádají konferenci


Od biomasy k energii

možnosti pěstování a využití biomasy

na území Libereckého kraje

Konference probíhá pod záštitou pana Radima Ziky

náměstka hejtmana pro resort rozvoje venkova, zemědělství,

životního prostředí a informatikyLiberecký kraj - multimediální sál - 3. patro:

středa 14. března 2007 9.00 - 13.00 hodProgram:

8.30 - 9.00


1. Registrace účastníků konference


9
.00 - 9.05

2. Představení programu konference - ThMgr H. Zimmermannová, moderátor konference

9.05 - 9.15

3. Přivítání a úvodní slovo ke konferenci - pan Radim Zika, náměstek hejtmana pro resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky

9. 15 - 9.30

4. RegioSustain - krátká informace o mezinárodním projektu Od biomasy k energii - pan Martin Půta, starosta města Hrádek nad Nisou

9.30 - 11.30

5.
Výsadba rychle-rostoucích dřevin na zemědělských plochách - přírodní a technické aspekty. Hlavní body: Druhy rostlin - Místo, půda, klimatické podmínky. Biomasa a její výnosy, výkon růstu - Rotační cyklus, doba výsadby - Výsadba a procesy obhospodařování / technika, technologie/ k výsadbě, sklizni a rekultivaci.
- Dr. Oldenburg - Technická Univerzita Drážďany - vedoucí projektu "AGROWOOD" rychle-rostoucí rostliny na zemědělských plochách.

6. Možnosti pěstování , vhodné odrůdy pro oblast LK,technologie výsadby - Dr. Uwe Nixdorf - Technická Univerzita Drážďany

11.30 - 11.45

7. Káva, volná diskuse

11.45 - 12.30

8. Možnosti pěstování biomasy v České republice - dotační podmínky . Rámcové podmínky spojené s rychle-rostoucími rostlinami na zemědělských plochách, ochrana lesů, ochrana životního prostředí , možnosti finanční podpory pěstování a využití biomasy. - J. Guth, ENKI Třeboň.

12.30 - 13.00

9. Diskuse, výměna zkušeností, pozvánky na další akce v rámci projektu RegioSustain - Od biomasy k energii.

13.00 - 13.30

10. Káva, volná diskuse

Jednání bude probíhat dvojjazyčně. V rámci konference proběhne výstava k projektu Regiosustain. Bližší informace ke konferenci i projektu RegioSustain Vám rádi poskytneme.

ThMgr Hedvika Zimmermannová, 723 255 696, hedvika.z@eurnet.cz

Prosíme o potvrzení účasti na konferenci do 13.3. 2007 na výše uvedenou adresu. Děkujeme.

Schránka011

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně zodpovědné Město Hrádek nad Nisou a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.

Vytvořeno 5.3.2007 10:55:13 | přečteno 1738x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load