Pozvánka na konferenci

Společnost MCN, o.p.s., zabývající se environmentálním vzděláváním veřejné správy, islandská společnost Environice a MČ Praha - ; Dolní Počernice si Vás dovolují pozvat na celostátní konferenci s účastí islandských expertů na téma: Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu.

Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu
Termín konání: 11.11.2010, od 8.30 do 16.00 hodin

Místo konání: Společenské a kulturní centrum, Národních Hrdinů 3, Praha 9 -
Dolní Počernice

Program konference je rozčleněn do 4 bloků:

  • MA21 a environmentální vzdělávání ve veřejné správě, zkušenosti ze zahraničí
  • Prezentace zkušeností získaných na studijní cestě na Island a do Norska
  • Environmentální vzdělávání v ČR a na Islandu (ekoškoly, ekoškolky)
  • Certifikace a zapojení do evropských struktur

Prezentace, se kterými vystoupí islandští odborníci a zástupci Ministerstva
životního prostředí ČR, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
nebo sdružení Tereza, občanské sdružení, jsou zaměřené na konkrétní aplikaci
EVVO a MA21 a jejich cílem je předat praktické zkušenosti ze zahraničí současně
s motivací, nápady a možnostmi implementace v ČR.

ikona souboruPozvánka s programem
ikona souboruPřihláška

Prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na konferenci na adrese kubikova@mcn.cz nebo telefonicky
na čísle 777 753 109, popř. písemně na adrese MCN, o.p.s., Kvestorská 5,
Praha 4, 140 00, a to do 1.11.2010.

Pozvánku s programem a přihlášku lze stáhnout také na webové stránce
http://www.mcn.cz/projekty/fm-ehp-norska/islandska-spoluprace/konference/.

Účast na konferenci je zdarma.

Přijďte se nechat inspirovat, načerpat nové
nápady a získat přehled o možnostech EVVO veřejné správy v ČR. Zveme Vás na
celostátní akci, na které můžete navázat nové kontakty nejen z ČR, ale také z
Islandu.
Na konferenci bude zajištěno simultání tlumočení a občerstvení, včetně
oběda.

Konference je součástí projektu „Spolupráce islandských a českých municipalit v
oblasti péče o životní prostředí - Island: inspirace pro zlepšení životního
prostředí v České republice“, který získal finanční podporu
v rámci Blokového grantu „Fond technické asistence“ Finančního mechanismu
EHP/Norska.

Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnosti MCN, o.p.s.
Ing. Šárka Krosová, předsedkyně správní rady společnosti MCN, o.p.s.

MCN, o.p.s.
Kvestorská 5
140 00 Praha 4

Kontakt:
Mgr. Vladimíra Jilečková: 777 753 101, jileckova@mcn.cz

Vytvořeno 26.10.2010 15:45:49 | přečteno 1682x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load