Prestižní celoevropskou cenu za ochranu přírody získal projekt z Českého středohoří

Celoevropská Cena Natury 2000 je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. Cenu v kategorii Komunikace dne obdržel projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na záchranu jedinečných stepí Českého středohoří. Do finále se ze 163 přihlášených dostal i další projekt z ČR. Vítězové byli oznámeni včera večer na slavnostním ceremoniálu v Bruselu.

Projekt „Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří“ chrání zdejší jedinečné stepi. Ty patří k nejohroženějším místům naší krajiny, protože se změnil původní způsob hospodaření. Stepi ale potřebují pravidelnou péči – pastvu, kosení, vyřezávání náletů či likvidaci invazních rostlin. Cílem projektu je zlepšit stav stepních společenstev a rozšířit jejich plochu zhruba o pětinu. Podstatnou součástí projektu je komunikace – s vlastníky, hospodáři, obcemi i širokou veřejností – bez žádné z těchto skupin totiž účinná ochrana přírody není možná.

„Evropská unie si uvědomuje, že soustava chráněných území Natura 2000 a evropské přírodní dědictví se těžko můžou obejít bez lidí – právě proto je takový důraz kladen na komunikaci. Jsem rád, že projekt České republiky obdržel cenu právě v této kategorii,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR využívá pro objasnění toho, čím jsou stepi Lounského středohoří výjimečné, nejrůznější metody. Všechny jsou stejně důležité: přímé jednání s majiteli pozemků a hospodáři, komunikace s obcemi, semináře pro odborníky, vzdělávání dětí v místních školách, publikace pro širokou veřejnost. Popularitu si získala například pexesa či komiks o ohroženém druhu zdejších stepí - syslovi [4]. Minulý týden proběhla již třetím rokem Slavnost stepí na Rané, kdy se celodenního programu účastnily stovky lidí.

„Naším úspěchem bude především to, jak se podaří zachovat a rozšířit stepi Českého středohoří. Dobře víme, že bez lidí to nejde, proto věnujeme akcím pro veřejnost a vlastníky nemalou pozornost. To, že jsme dostali takto prestižní cenu, ukazuje, že jdeme správným směrem,“ raduje se Jana Marešová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO České středohoří.

Mezi finalisty se dostal i další projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ta v Českém ráji ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), Evropským sdružením vlastníků a zástupců společnosti Kinský dal Borgo, a. s., připravila ve společné skupině souhrny doporučených opatření pro 8 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Výsledkem je komplexní smlouva, která dlouhodobě zajistí prosperitu chráněných lokalit a zároveň dává vlastníkovi pozemků jasnou a dlouhodobou perspektivu ohledně nákladů a příspěvků na šetrné hospodaření [5].

Poznámky:

Více o soutěži na http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/about-the-award/index_en.htm .

Natura 2000 je soustava chráněných území, která chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a také přírodní stanoviště v Evropské unii. Je tvořena dvěma typy území – evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi. V České republice ji tvoří 41 ptačích oblastí a 1075 evropsky významných lokalit. Více na www.natura2000.cz .

Projekt je podpořen v rámci finančního nástroje Evropské unie LIFE. Příjemcem dotace je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří. Projekt bude probíhat do 30. 6. 2016. Celková výše dotace je 1 395 196 eur.

Další odkazy:
http://www.ochranaprirody.cz/life/life-stepi-lounskeho-stredohori/
http://www.ochranaprirody.cz/res/data/148/019513.pdf 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Pece-o-prirodu-a-krajinu/priklad-komplexni-dohody.html .

Kontakt pro více informací:
Karolína Šůlová
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
tel: 724 102 406
e-mail: karolina.sulova@nature.cz

Vytvořeno 23.5.2014 11:42:01 | přečteno 1024x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load