Projekt MRKVIČKA

mrkvička

Vážení učitelé, pedagogičtí pracovníci a příznivci ekologické výchovy, projekt MRKVIČKA již čtvrtým rokem sdružuje mateřské školy na území Libereckého kraje, které se zajímají o ekologickou výchovu. V současnosti je v projektu zapojeno 87 mateřských škol z celkového počtu 176 mateřských škol v Libereckém kraji.

Cílem projektu MRKVIČKA je přinést mateřským školám metodickou pomoc a informace v oblasti ekologické výchovy. Zapojené mateřské školy pravidelně dostávají aktuální informace o ekologické výchově a zdarma některé ekovýchovné publikace a materiály. Mohou se účastnit seminářů, exkurzí a jednou ročně krajské konference k ekologické výchově v mateřských školách. Kdykoliv mohou využít konzultací s odborníky v ekologické výchově (např. při přípravě školního vzdělávacího programu). MRKVIČKA je obdobou projektu MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) určeného základním a středním školám.

Díky finanční podpoře Libereckého kraje je účast na projektu pro všechny mateřské školy na území Libereckého kraje bezplatná.

Realizaci projektu MRKVIČKA zajišťovala od roku 2004 za podpory Libereckého kraje Společnost pro Lužické hory, Jablonné v Podještědí. Od ledna 2007 se koordinátorem projektu stává STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje. Jako příspěvková organizace Libereckého kraje může vytvářet stabilnější podmínky pro zajištění kontinuity a pravidelnosti jeho aktivit. Společnost pro Lužické hory bude i nadále na projektu participovat. Odborným garantem projektu je Mgr. Jana Modrá.

U příležitosti této změny bychom rádi znovu oslovili nezapojené mateřské školy a pozvali k účasti na projektu.

Při této příležitosti nám dovolte malou rekapitulaci aktivit, které projekt MRKVIČKA dosud mateřským školám nabídl:

 • červen 2004 rozesílka CD ROM s pracovními listy Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem,
 • září 2004 - říjen 2005 realizace modelových programů v MŠ - Předčítání z knihy Kouzelník Futuro a jeho přátelé,
 • 8. 10. 2004 úvodní seminář - Ekologická výchova v MŠ,
 • říjen 2004 exkurze - MŠ Studánka, Jablonné v Podještědí - Přeshraniční naučná stezka pro děti, Jablonné v Podještědí - Lückendorf - EkocentrumOldřichov v Hájích,
 • listopad 2004 exkurze - Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Praha - MŠ Semínko, Praha,
 • 26. 11. 2004 pracovní dílna ekovýchovných programů,
 • 10. 3. 2005 seminář - Získávání finančních prostředků na malé projekty v MŠ,
 • 2. 6. 2005 konference - Ekologická výchova v MŠ,
 • 20. 9. 2005 exkurze do Německa - Motýlí dům Jonsdorf - Zemědělská zahrada - ukázka ekoprogramu Centra ochrany přírody Olbersdorf v bývalém lomu kamenů,
 • 1. 11. 2005 exkurze do Německa - ZOO Žitava - Schüllerbusch Žitava - česko-německá škola Hartava,
 • listopad 2005 pracovní dílna ekovýchovných programů,
 • 8. 6. 2006 konference - Ekologická výchova v MŠ,
 • září 2006 - červen 2007 celoroční soutěž pro MŠ Co se skrývá za bludným kořenem.

I do budoucna připravujeme řadu zajímavých exkurzí a seminářů. Letošní první akcí bude krajská konference k ekologické výchově v mateřských školách „Liberecká MRKVIČKA 2007“, která se uskuteční 22. března 2007 (9:00 - 16:30) v ZOO Liberec. Program s přihláškou na konferenci naleznete ikona souboruzde.

V případě, že máte zájem o účast v projektu MRKVIČKA, stačí jen vyplnit přiloženou přihlášku ikona souboruzde a zaslat ji na adresu STŘediska Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje (Oldřichov v Hájích 5, PSČ: 463 31). Přihlášku můžete vyplnit také v elektronické verzi na internetových stránkách projektu MRKVIČKA http://mrkvicka.webz.cz/ a odeslat ji e-mailem na tereza.bezdekova@strevlik.cz.

U příležitosti změny v administraci projektu bychom také rádi zjistili, které mateřské školy mají o účast v projektu MRKVIČKA nadále zájem a o jaké služby či aktivity stojí především. Pokud tedy chcete ve spolupráci v rámci projektu MRKVIČKA pokračovat, vyplňte prosím přiložený dotazník ikona souboruzde a zašlete jej na adresu STŘediska Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje (Oldřichov v Hájích 5, PSČ: 463 31). Tento dotazník bude sloužit jako opětovná přihláška. Dotazník můžete vyplnit také v elektronické verzi na internetových stránkách projektu MRKVIČKA http://mrkvicka.webz.cz/ a odeslat jej e-mailem na tereza.bezdekova@strevlik.cz.

Pokud tak učiníte, brzy Vám bude doručena první letošní rozesílka aktuálních informací v ekologické výchově včetně malého dárku v podobě ekovýchovné publikace.

Pokud se rozhodnete do projektu MRKVIČKA přihlásit či zůstat jeho členem, věříme, že si získáme Vaši přízeň pro další roky a společnými silami budeme pomáhat dětem nalézat lásku k přírodě.

Na spolupráci v předškolní ekologické výchově se těší

Radim Zika
náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky

Vytvořeno 8.2.2007 10:40:52 | přečteno 3921x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load