Projekt ORSEJ má rok za sebou

ORSEJ   vzdělávání výchovných pracovníků

Mílovými kroky se rozvíjí ekologická výchova v Libereckém kraji. Vedle nové krajské příspěvkové organizace v Oldřichově v Hájích, která připravuje výukové programy pro školní kolektivy, má na tom velký podíl projekt Regionální systém ekologického výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje (zkratka ORSEJ).

Na dvouletý projekt získal Liberecký kraj dotaci ve výši téměř 20 mil. Kč z Evropského sociálního fondu v České republice a ze státního rozpočtu. Projekt začal v únoru školením nových pracovníků středisek. Během roku pak proběhlo na území kraje více než 100 různých ekovýchovných akcí.
Cílem projektu je rozvoj 8 regionálních ekovýchovných středisek na území Libereckého kraje, které poskytují poradenství v oblasti ekologie, pořádají ekovýchovné akce a podporují rozvoj dobrovolnictví při ochraně životního prostředí.
Po jednom roce trvání projektu je v kraji znát výrazný nárůst nabídky zajímavých ekologicko-výchovných akcí, odborných seminářů s ekologickou tématikou, ekodnů pro děti a rodiče a akcí pro dobrovolníky. S přibývajícími zkušenostmi pracovníků a rostoucím povědomím veřejnosti o činnosti středisek v průběhu roku neustále stoupal počet zájemců o poradenské služby a zvyšoval se počet účastníků akcí. Na konci roku evidovala střediska celkem 17 500 osob, které využily některé aktivity v rámci projektu.
Během roku se uskutečnilo na desítku velkých ekodnů pro rodiče s dětmi (Dny Země, Dny zvířat, Vítání ptačího zpěvu…). Pozadu nezůstaly ani menší akce pro širokou i odbornou veřejnost (Otevírání studánek, návštěvy přehrad Jizerských hor, přednášky o včelařství…) - těch se uskutečnilo celkem 120. Probíhala řada kampaní (Přírodní zdroj - voda, Geopark Český ráj, Jíst s rozumem aneb možnosti tu jsou…).
„Prvním rok projektu jasně ukázal, kam by měla střediska soustředit svou činnost, o co je zájem a co je potřeba. V současné době je připravován program na rok 2007. Bude pokud možno co nejvíce reagovat na regionální problémy a potřeby. Počítáme s výrazným nárůstem ekodnů pro děti a rodiče, o které byl velký zájem. Střediska budou připravovat jednoduché metodické materiály, jejichž cílem bude seznamování s přírodními hodnotami regionu,“ řekl k dalšímu období projektu náměstek hejtmana Radim Zika, jehož resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky projekt koordinuje a administruje.

Vytvořeno 16.1.2007 12:47:30 | přečteno 1511x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load