Projekt SUNFLOWER - podpora a rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Národní siť zdravých měst se za Českou republiku zapojila do mezinárodního projektu SUNFLOWER (Working Towards Sustainable Energy Communities throughout Europe), na jehož realizaci v rámci Evropy spolupracuje 8 partnerských států.

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) na místní a regionální úrovni prostřednictvím sdílení dobré praxe, zakládání nových zdrojů OZE, školení a tréninku vybraných osob, které chtějí podnikat v oblasti OZE. Součástí projektu je široký rozvoj partnerství mezi podnikateli a místními úřady za účelem podpory OZE a povzbuzení místní ekonomiky.

Více informací o projektu a jeho cílech naleznete na stránkách: www.sunflowerproject.eu .

V rámci projektu se uskutečnily např. tyto aktivity:

  • - exkurze pro politické reprezentanty municipalit do míst s ukázkovými
    příklady realizace projektů OZE
  • exkurze pro odborníky z oblasti energetiky (komunální i komerční sféry)
    do míst s ukázkovými příklady realizace projektů OZE
  • studijní pobyty pro začínající podnikatele v oblasti OZE nebo končící
    studenty mající zájem o práci v oblasti
  • a další aktivity.

Kontakt:
Petr Švec
Kancelář NSZM ČR
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
E-mail: praha@nszm.cz
Web NSZM ČR: www.zdravamesta.cz
Info o projektu SUNFLOWER: http://www.zdravamesta.cz/sunflower

Vytvořeno 27.1.2011 12:57:42 | přečteno 1940x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load