Ptáci

Tentokráte se vydáme v neděli 9. září podél říčky Lomnice. Rokle horní Lomnice překonává několik zlomů a skalních přechodů. Původní bukové a jedlobukové lesy jsou devastovány a nahrazeny převážně smrčí.

Pokud půjdeme po proudu přes Nové Město, dostaneme se do uměle založené olšiny. Terén je zde trvale podmáčen díky vývěrům spodních vod. V blízkosti se nachází silnička Hajniště - Ludvíkov. Spatřit tu můžeme například čápa bílého, či dále po proudu ledňáčka říčního. A právě na tyto skvosty se půjdeme podívat. V případě, že se vydáme dále, dostaneme se pod severní svahy Chlumu. Četné stopy po dřívějším osídlení nesetřela ani uplynulá staletí, ale vliv člověka se zde neprojevuje destruktivně. Pravý břeh tvoří i dnes převážně louky a bývalá pole, levý je zalesněn. Voda se rozlévá do četných tůní a mrtvých ramen. Hojná jsou prameniště. Celý tok silně meandruje.

Akci pořádá Ekoporadna ORSEJ v Novém Městě pod Smrkem.

ikona souboruPozvánka na akci Ptáci

Vytvořeno 4.9.2007 9:39:39 | přečteno 1582x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load