Řeka Smědá se zprůchodní pro ryby

2014 09 03   OPŽP   Smědá   předání stavby   038

Až doposud byla řeka Smědá v jejím horním úseku pod chatou Smědava neprostupná pro místní druhy ryb (pstruh potoční a  siven americký). To se však změní a nynější regulované koryto dostane novou podobu. Vznikne zde takzvaný rybí přechod a celá řeka již bude pro ryby zprůchodněna. Celá akce vyjde na necelých 5 mil. Kč, většinu hradí Evropská unie a spolupracuje na ní Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. „Původní úprava řeky nebyla příliš šťastná a naším cílem je uvést ji zpět do podoby přírodě blízké“, říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Celkem dojde k rozebrání 150 m původního vydlážděného koryta a dvou stupňů, které nebyly schopné ryby překonat. Nahradí je balvanitý skluz s průtočnými tůněmi. Stavba naváže na opravenou limnigrafickou stanici, kde ČHMÚ měří průtoky vody. Doba realizace bude záviset na klimatických podmínkách, které jsou v Jizerských horách nepředvídatelné. „Práce byly zahájeny v tomto týdnu. Nejdříve musí bagry odstranit současné koryto a pak začne pečlivá práce na vytváření tůněk, jimiž bude proudit voda a nakonec i ryby. Rádi bychom vše stihli ještě v letošním roce, ale pokud zima přijde moc brzy, posuneme dokončení na jaro roku příštího“, říká Petrovský.

Celou akci je možné realizovat jen díky prostředkům z fondů Evropské unie, která uhradí 90% nákladů. Původní projektovaná cena byla 7,1 mil Kč, ale díky veřejné soutěži se ji podařilo snížit na necelých 5 mil. Kč. Na nadaci tak zůstává získat 500 tis. Kč na vlastní spolupodíl. „Věřím, že nám pomohou místní společnosti, ale obrátíme se i na velké potenciální dárce s celorepublikovou působností “, popisuje Petrovský.

Projekt se připravoval od roku 2012 a vzešel z návrhu Správy CHKO Jizerské hory, která toto problematické místo evidovala již delší dobu. S Lesy České republiky, ČHMÚ a povodím Labe se pak  vše pečlivě konzultovalo. V letošním v roce byly prostředky ze Státního fondu životního prostředí definitivně přiděleny a stavba tak mohla začít. Samotné práce bude provádět firma HBAPS z Liberce, která má s podobnými projekty zkušenosti. „Jsem velice rád, že se nám podařilo sladit zájmy ochrany přírody i nezbytného měřícího prvku na toku řeky. Naše spolupráce bude pokračovat i v průběhu samotné realizace“, doplňuje Petrovský.

Nadace i Společnost pro Jizerské hory spolupracují již od svého vzniku a v poslední době je to již třetí velký projekt, který v horách realizují. V rámci prvního bude vysázeno 90 tis. sazenic původních druhů dřevin do třech jizerskohorských biocenter. Při dalším projektu se zaměřují na devět turisticky atraktivní značených míst v Jizerských horách, kde mají za cíl doplnit chybějící či obnovit dožilé prvky jako jsou různé schůdky, stupy, dřevěné chodníky nebo protierozní opatření.

Více informací: Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,

tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz


Vytvořeno 12.9.2014 14:44:38 | přečteno 1699x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load